NEWS

Health

AbbVie satser tungt – flere oppkjøp og partnerskap på kort tid

Category: Business News

Oppkjøp og samarbeidsavtaler er en viktig del av den internasjonale legemiddel- og biotekbransjen. Mindre selskaper inngår gjerne avtaler om samarbeid og lisensiering av sine produkter til større selskaper for å sikre seg nødvendig kapital for videreutvikling av egne produkter. Ofte kan slike samarbeid ende opp i oppkjøp. Ett av selskapene som har vært aktive på […]

Source: Healthtalk.no


More

Stor omstrukturering i MSD Norge – blir snart 100 ansatte

Category: Business News

Legemiddelselskapet MSD Norge omstrukturerer hele organisasjonen, og har fått færre avdelinger og flere ansatte totalt. Samtidig mister tre ansatte jobben, bekrefter External Affairs Director Hans Petter Strifeldt. Strifeldt bekrefter overfor HealthTalk at selskapet i løpet av neste uke vil lyse ut syv stillinger på norsk og nordisk nivå. Når stillingene er besatt, vil selskapet ha […]

Source: Healthtalk


More

HOD: Metodevurderinger SKAL fullføres innen 180 dager

Category: Business News

  Helseministeren kommer med et tydelig krav til Direktoratet for medisinske produkter: Alle metodevurderinger av legemidler skal fullføres innen 180 dager. Dette nye tiltaket, som er en markant innstramming fra tidligere retningslinjer, tar sikte på å fremskynde tilgangen til nye og potensielt livsforbedrende legemidler for pasienter.  Kravet fra Helseministeren kommuniseres i Tildelingsbrevet til Direktoratet for medisinske produkter […]

Source: Healthtalk.no


More

HOD: Metodevurderinger SKAL fullføres innen 180 dager

Category: Business News

Dette nye tiltaket, som er en markant innstramming fra tidligere retningslinjer, tar sikte på å fremskynde tilgangen til nye og potensielt livsforbedrende legemidler for pasienter.  Kravet fra Helseministeren kommuniseres i Tildelingsbrevet til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Men det er ikke aktuelt med forskriftsfesting av kravet, statssekretær Karl Kristian Bekeng (AP) i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til […]

Source: Healthtalk.no


More

Hun blir ny direktør i MSD Norge

Category: Business News

Andreea Mocofan tar over ledelsen av MSD Norge den 1. mars – med forbehold om saksbehandlingstiden for arbeidstillatelse ettersom hun kommer fra et EU-land, skriver MSD Norge i en pressemelding.  Mocofan, som skal lede 100 ansatte i Norge, overtar etter Muhammed «Mo» Ali, som fratrådte i fjor. Hun har ifølge selskapet bred erfaring fra PWC […]

Source: MedWatch


More
Page 1 of 12
1 2 3 4 12