NEWS

AbbVie satser tungt – flere oppkjøp og partnerskap på kort tid


< Back to all news

AbbVie satser tungt – flere oppkjøp og partnerskap på kort tid

Business

Category: Business News

Oppkjøp og samarbeidsavtaler er en viktig del av den internasjonale legemiddel- og biotekbransjen. Mindre selskaper inngår gjerne avtaler om samarbeid og lisensiering av sine produkter til større selskaper for å sikre seg nødvendig kapital for videreutvikling av egne produkter. Ofte kan slike samarbeid ende opp i oppkjøp.

Ett av selskapene som har vært aktive på den fronten den siste tiden er legemiddelselskapet AbbVie. En gjennomgang av avtalene selskapet har inngått viser at selskapet siden oktober i fjor har inngått en rekke avtaler, inkludert flere oppkjøp.

Disse avtalene har selskapet inngått i løpet av det siste halve året:

I oktober kjøpte AbbVie biotekselskapet Mitokinin. Selskapet utvikler førsteklasses sykdomsmodifiserende behandlinger av Parkinsons sykdom. Selskapets ledende kandidat er en selektiv PINK1-aktivator som kan bli sentral i behandlingen av sykdommen.

Kun to måneder senere, i desember 2023, kjøpte AbbVie selskapet Cerevel Therapeutics. Oppkjøpet sikrer AbbVie en robust pipeline av potensielle fremtidige behandlinger av psykiatriske og nevrologiske sykdommer med stort umøtt medisinsk behov. De trekker blant annet frem legemiddelkandidaten Emcraclidine som en potensiell ny standardbehandling av schizofreni og andre psykiatriske lidelser

Read full article, here.

Source: Healthtalk.no