NEWS

HOD: Metodevurderinger SKAL fullføres innen 180 dager


< Back to all news

HOD: Metodevurderinger SKAL fullføres innen 180 dager

Business

Category: Business News

Dette nye tiltaket, som er en markant innstramming fra tidligere retningslinjer, tar sikte på å fremskynde tilgangen til nye og potensielt livsforbedrende legemidler for pasienter. 

Kravet fra Helseministeren kommuniseres i Tildelingsbrevet til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Men det er ikke aktuelt med forskriftsfesting av kravet, statssekretær Karl Kristian Bekeng (AP) i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til HealthTalk.

Kraftfullt grep fra Kjerkol
Et tildelingsbrev er et styringsdokument fra et departement til en underordnet etat, som angir politiske prioriteringer, mål, oppgaver, og økonomiske rammer for et kommende år. Det sikrer at etaten arbeider i tråd med regjeringens politikk og mål, og spesifiserer krav til rapportering og forvaltning av tildelte ressurser.

I lys av økende politiske frustrasjoner etter årevis med lang og stadig økende saksbehandlingstid for vurderinger av nye legemidler, har helseministeren nå tatt et kraftfullt grep for å adressere problemet. 

Les hele artikkelen her.

Source: Healthtalk.no