NEWS

Yara kan få gruvetillatelse i Etiopia i år


< Back to all news

Yara kan få gruvetillatelse i Etiopia i år

Business

Category: Business News

Kan få tillatelse for driften av en kaliumgruve i Etiopia innen desember, opplyser landets gruveminister.
Yara kan få tillatelse for driften av kaliumgruve i Etiopia innen desember. Det sier gruveminister Tolesa Shagi i Etiopia til Bloomberg News.

Shagi sier at regjeringen er fornøyd med fremskrittene i samtalene om kraftforsyninger, men at det fortsatt er behov for at man bygger veier.

Yara opplyste i februar i år at det er betydelig potensial for utvinning av kalium i Danakil i Nord-Etiopia (TDN Finans-artikkel 13.02.15).

Yara viste til at myndighetene hadde forpliktet seg til å bygge 130 kilometer kraftledninger for å levere elektrisk kraft. I tillegg ville myndighetene også anlegge ny vei i lavlandet for å støtte gruvedriften.

Source: Dagens Næringsliv

Published: June 13, 2024