NEWS

Yara fortsetter arbeidet med å kutte Norges største punktutslipp


< Back to all news

Yara fortsetter arbeidet med å kutte Norges største punktutslipp

Business

Category: Business News

Hegra ble lansert i 2021 som et samarbeidsprosjekt mellom Yara, Aker Clean Hydrogen og Statkraft, med mål om å elektrifisere Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya i Porsgrunn, og fjerne 800 000 tonn med årlige CO2-utslipp

Et integrert team mellom partene har samarbeidet gjennom det siste året med å modne prosjektet i en tidlig fase. Den nylig avsluttede mulighetsstudien viser at HEGRA er gjennomførbart, men av strategiske hensyn er det ikke hensiktsmessig å videreføre prosjektet med nåværende eierstruktur. Arbeidet med HEGRA blir videreført av Yara frem mot endelig investeringsbeslutning uten Aker Clean Hydrogen og Statkraft som deleiere.

Mer informasjon.

Source: Yara