NEWS

Vil videreutvikle det bilaterale forholdet med USA


< Back to all news

Vil videreutvikle det bilaterale forholdet med USA

Business

Category: Business News

I en rekke møter denne uken har forsvarsministeren diskutert USA og Norges langvarige og gode samarbeid. -Vi står i en spesiell sikkerhetspolitisk situasjon og vi ønsker å videreutvikle det tette samarbeidet vårt, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).


Forsvarsministeren har møtt sentrale amerikanske beslutningstakere under sitt besøk til USA. Flere tema har vært tatt opp.

Read full article.

Source: Regjeringen