NEWS

Vi i legemiddelindustrien må fortelle folk hva vi gjør


< Back to all news

Vi i legemiddelindustrien må fortelle folk hva vi gjør

AmCham

Category: Healthcare

Representanter fra legemiddelindustrien og politikken diskuterte omdømmeproblematikk og legemiddelpriser på Arendalsuka 2018.

ARENDAL: American Chamber of Commerce in Norway (AmCham Norway) arbeider for å bygge og opprettholde norske og amerikanske forretningsforbindelser. På Arendalsuka 2018 arrangerte de møtet «The Pharmaceutical Industry revealed: who, what, why and when?».

Et av hovedtemaene som ble brakt på banen var legemiddelindustriens omdømmeproblematikk, og møteleder Jason Turflinger, som er daglig leder i AmCham Norway, inviterte til en åpen samtale om temaet. Han viste innledningsvis til tall fra en Norstat-undersøkelse som viser at bare 52 prosent av de spurte visste noe som helst om den norske legemiddelindustrien.

— Det er et svært lavt tall, og det viser at vi har en jobb å gjøre. Vi må fortelle folk hva vi driver med. Hvis ikke vil det oppstå spekulasjoner. Samtidig er det restriktivt hva vi kan kommunisere, og da er det desto viktigere at vi samtidig kommuniserer godt med folkets representanter, altså politikerne, sa Hilde Bech, som er landssjef for Bristol-Myers Squibb (BMS) Norge.

Med seg i panelet hadde hun industrikollega Dr. Ans Heirman fra Belgia, som er administrerende direktør for MSD Norge. Hun måtte si seg enig med Bechs refleksjoner.

— Vi har ingen god historie med kommunikasjon til folket, det er gjerne kun hos leger og helsepersonell fokuset har ligget. Men dagens pasienter vil vite mer, og da blir det viktigere å kommunisere godt til disse, sa Heirman, som også mente det er synd at flere gode historier fra legemiddelindustrien ikke når folk.

— Det skrives både gode og dårlige historier om industrien, men dessverre vinner de dårlige historiene ofte frem. Vi i industrien må jobbe for å få de gode historiene mer frem.

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), deltok også i panelet. Hun kunne fortelle at FFO har hatt et godt samarbeid med industrien i mange år.

— Vi jobber med mange av de ulike pasientorganisasjonene, og mange av disse har godt samarbeid med de ulike legemiddelselskapene. Når det gjelder FFO, har vi noe samarbeid med Legemiddelindustrien (LMI) og årlige møter med AbbVie, fortalte hun.

Møteleder Turflinger stilte panelet flere spørsmål under debatten, og lurte blant annet på hva deltakernes holdning til å tjene penger på legemidler var. Alle fra både industri, organisasjoner og politikk mente unisont at det måtte være greit.

— Det har lenge virket som om vi har et problem her i Norge med at folk tjener penger. Men uten profitt har man ingen bedrift. Det må også være mulig å tjene penger på helsetjenester, sa stortingsrepresentant og farmasøyt Sveinung Stensland (H).

Source: Norsk Farmaceutisk Tidsskrift

Published: December 6, 2023