NEWS

Vant millionstrid om billigburgere


< Back to all news

Vant millionstrid om billigburgere

Business

Category: Food & Beverage

McDonald’s Norge er frifunnet for millionkrav fra to franchisetakere som hevdet de ble pålagt å selge hamburgere og cheesburgere med tap.

Det viser den ferske dommen fra Oslo tingrett. Der heter det at «det ikke foreligger kontraktsbrudd eller noen krenkelse av konkurranseloven som kan påberopes av saksøkerne som grunnlag for erstatning».

De to franchisetagerne Knut Hordvik og Torill Fossum Wennevold hevder de ble pålagt å selge hamburgere og cheesburgere for ti kroner fra 2009 til 2014, og krevde millionerstatning fra hamburgerkjeden McDonald’s Norge. Opprinnelig var det tre saksøkere, men en har inngått forlik før saken kom for retten.

I dommen fastslås det at retten ikke har «tilstrekkelige holdepunkter for å konkludere med at McDonald’s Norge har misbrukt sin posisjon og reelt sett pålagt franchisetagerne, herunder saksøkerne å beholde den lave prisen».

– Vi registrerer at retten i all vesentlighet har lagt til grunn franchisetakernes oppfatning om hvordan kulturen er i dette systemet, og hvordan McDonald’s Norge AS utnytter asymmetrien i kontraktsforholdet. Retten mente på tross av dette at dette ikke var nok til å fastslå at det forelå tilstrekkelig illojalitet fra McDonald’s side til at dette var et erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag. På bakgrunn av faktumgjennomgangen kunne retten like gjerne falt ned på motsatt resultat. Faktumgrunnlaget i denne saken er så klar at dersom denne dommen er uttrykk for gjeldende rett er det ikke mulig å vinne frem med illojalitet som ansvarsgrunnlag fremover, sier de to franchisetakernes advokat Sigurd Knudtzon til DN.no.

De to saksøkende franchisetagerne dømmes til å dekke 1,3 millioner kroner i saksomkostninger. Franchisetagerne har ikke besluttet om de vil anke dommen til lagmannsretten.

– Vi er selvfølgelig glade og lettet over at Oslo tingrett har gitt oss medhold i saken som ble reist mot McDonald’s Norge AS. Vi vil bruke tiden fremover til å gjennomgå dommen nøye. Vårt mål nå er uansett å legge rettsprosessen bak oss, og jobbe for å levere god mat og service til kundene våre, sier kommunikasjonssjef Erik Lødding i McDonald’s Norge.

Source: Dagens Næringsliv

Published: July 25, 2024