NEWS

Uutnyttet del av Yaras gjødsel kan bli kjernen i elbilmotorer


< Back to all news

Uutnyttet del av Yaras gjødsel kan bli kjernen i elbilmotorer

Business

Category: Automobile / Transport

Med 125 millioner EU-kroner i ryggen – og gjødselingredienser som råstoff – skal norske teknologer utvinne sjeldne jordarter som elbil- og vindturbinfabrikker i Europa skriker etter.

I dag styrer Kina brorparten av verdens tilgang på sjeldne jordartselementer, deriblant grunnstoffer som produsenter av elbiler og vindturbiner trenger. Nå skal tre aktører fra industri- og forsknings-Norge hjelpe EU med et mottrekk, for å bryte Kinas tilnærmede monopol.

Med SINTEF som deltaker på laget skal de norske selskapene Yara og REEtec sørge for at det blir mulig å dra sjeldne jordarter ut av råstoffet som mates inn i Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn.

I et stort forsknings- og innovasjonsprosjekt i EU-regi har de norske deltakerne med seg en tysk industribedrift som vil bruke jordartselementer fra Yaras gjødselråstoff til å lage lette og sterke permanentmagneter.

Nettopp permanentmagneter er kjernen i maskineriet som får vindturbiner til å lage strøm og elektriske biler til å bevege seg.

125 millioner forskningskroner fra EU

Sjeldne jordartsmetaller (Rare Earth Elements – REEs)

 • En gruppe metaller som brukes i høyteknologiske produkter og grønne teknologier.
 • Produseres fra mineralene bastnäsitt, monasitt og ionisk leire. 80 prosent av produksjonen skjer i Kina.
 • Finnes også i visse typer apatitt, som Yara bruker som fosfatråstoff til kunstgjødsel. Denne ressursen er så lang ikke utnyttet kommersielt bortsett fra en kort periode i Glomfjord på 90- tallet.

 

 • De viktigste anvendelsene er:
  – Supermagneter, som er 50 ganger sterkere enn jernmagneter og som brukes i el-biler og vindmøller.
  – Fluoriserende materiale i LED og sparepærer, lasere, flatskjermer, optiske sensorer og fibre.
  – Katalysatorer, keramiske produkter, sliping av glass
  – Legeringer for å bedre egenskapene til magnesium og aluminium

Gjennom flere år har Yara og REEtec jobbet med å utvikle teknologien som trengs for å utvinne de aktuelle jordartselementene fra gjødselråstoff. I dag blir disse elementene med i gjødselen og ender dermed i jorda hos gjødselkundene. Der har de imidlertid ingen funksjon.

I liten skala har de to selskapene alt vist at utvinningsteknologien fungerer. Nå skal de oppskalere den gjennom et felleseuropeisk forsknings- og innovasjonsprosjekt som har fått navnet SecREEts. SINTEF leder prosjektet, der både Yara og REEtec har nøkkelroller.

Nylig ble det klart at prosjektet får 125 millioner kroner i støtte fra EUs Horizon 2020-program.

Mangfoldig steinmateriale

Bakteppet er det fosfatholdige steinmaterialet Yara bruker som råstoff i gjødselen sin. I alt inngår 16 sjeldne jordartsmetaller i Yaras gjødselråstoff. De to mest verdifulle er praesodym og neodym, grunnstoffene som med ett gjorde Tesla i stand til å produsere langt lettere permanentmagneter enn det som var mulig tidligere. Nettopp disse to står i fokus i SecREEts-prosjektet.

Ett av målene for prosjektet er at de ettertraktede elementene i steinmaterialet først skal hentes ut av gjødselråstoffet og oppkonsentreres i Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn.

Så skal REEtec separere elementene fra hverandre med høy renhet, i et kommende demo-anlegg – så å si vegg i vegg med Yaras fabrikk.

Blir Europas eneste produsenter

Hensikten er å sikre en bærekraftig, stabil og sikker produksjon av sjeldne jordartselementer i Europa. Tilgang på disse råvarene er viktig for Europas konkurranseevne. EU har derfor et uttalt mål om å redusere avhengigheten av Kina på dette feltet, gjennom å etablere en forsyningskjede basert på europeisk råstoff og europeiske foredlere og produsenter. 

Teknologien til Yara og REEtec er i tillegg langt mer miljøvennlig enn den utvinningsmetoden Kina bruker. Lykkes SecREEts-prosjektet, blir de to norske selskapene Europas eneste produsenter av sjeldne jordartselementer.

Read the full article at Sintef.no

Source: Sintef