NEWS

USA Blant De Største Vekstmarkedene for Norsk Sjømat


< Back to all news

USA Blant De Største Vekstmarkedene for Norsk Sjømat

Business

Category: Business News

Eksportverdien av norsk fisk og sjømat økte med hele 23 prosent i fjor til 91,6 milliarder kroner, viser tall fra Norges sjømatråd. Det er 17 milliarder mer enn rekordåret 2015.

Både oppdrettsnæringen og fiskeriene har opplevd tidenes høyeste priser i 2016. Etterspørselen har vært større enn hva sjømatnæringa klarer å produsere. Til tross for at laksenæringa produserer mindre volumer enn i fjor, øker inntektene.

– Stor etterspørsel

Ifølge kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd skyldes veksten at Norge har en unik posisjon i utlandet som sjømatnasjon.

– Det er stor etterspørsel både etter laks og hvitfisk. Interessen ser ikke ut til å avta. Samtidig har produksjonen vært noe lavere i løpet av det siste året, noe som har ført til høyere priser, særlig for laks, sier han til NRK.

– Fantastisk år

Det er Polen, Frankrike og USA som har vært de største vekstmarkedene for norsk sjømat.

– 2016 var et fantastisk år for norsk sjømateksport. Eksportverdien økte med 23 prosent og passerte for første gang 90 milliarder kroner. 67 prosent av eksporten, målt i verdi gikk til Europa. Norge er svært avhengig av det europeiske markedet, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Fremtidsoptimisme

Det er først og fremst laks og ørret som driver verdiøkningen. I 2016 eksporterte Norge en million tonn laks og ørret til en verdi av 65,3 milliarder kroner. Det er en nedgang i volum på 3,5 prosent, mens eksportverdien økte med 31 prosent eller 15,4 milliarder kroner fra 2015.

– Aldri før har vi eksportert for mer og det er ingen grunn til å tro at etterspørselen vil bli noe mindre i år etter at forholdet til Kina nå er normalisert. Høye priser gjør at både fiskere og oppdrettere får godt betalt. Det er stor fremtidsoptimisme langs kysten, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP) i en pressemelding.

Source: Sysla