NEWS

Uber-sjåfør frifunnet i Oslo tingrett


< Back to all news

Uber-sjåfør frifunnet i Oslo tingrett

Business

Category: Automobile / Transport

En Uber-sjåfør er i Oslo frifunnet for å ha kjørt det politiet omtalte som pirattaxi.

Oslo tingrett mener tjenestens mobilapplikasjon, som tilbyr persontransport mot vederlag, ikke er rettet mot publikum på offentlig sted, melder Aftenposten.

Mannen ble stoppet i oktober, fikk 9.600 kroner i bot, men godtok ikke forelegget, og dermed ble det rettssak. Dommen falt denne uken og mannen ble frifunnet, og slipper derfor både å betale det forenklede forelegget og sakskostnader på 5.000 kroner.

Det omstridte punktet i saken er Yrkestransportlovens paragraf 4:

«Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve. Det same gjeld den som utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje når tilbud om transport vert retta til ålmenta på offentlig plass.»

Sjåføren vedgikk at han kjørte passasjerer i sin privatbil mot vederlag uten løyve, men mente han ved å gjøre dette som Uber-sjåfør ikke brøt den aktuelle paragrafen.

Oslo tingrett mener ifølge dommen at det å ta kjøreoppdrag via Uber-appen ikke er det samme som å tilby «transport til allmennheten på offentlig sted». Retten skriver også i dommen at tjenesten UberPop ikke nødvendigvis er lovlig selv om sjåføren ble frifunnet.

Source: Dagens Næringsliv

Published: August 12, 2015