NEWS

‘TTIP kan vekke til live norsk EU-debatt’


< Back to all news

‘TTIP kan vekke til live norsk EU-debatt’

Business

Category: Trade

NHO og europaminister Elisabeth Aspaker:

– Vi ønsker norsk EU-medlemskap. Men en EU-debatt er ikke relevant nå. En TTIP-avtale mellom EU og USA kan forandre på det.

Det sa NHO-direktør for internasjonalisering og europapolitikk, Tore Myhre, til Høyres europapolitiske konferanse i Oslo.

Den nyutnevnte europaminister Elisabeth Aspaker (H) sier seg enig:

– Jeg tror at enhver utvikling i EU på områder som er viktige for Norge og hvor vi står på utsiden, vil reise spørsmålet og underbygge at det faktisk har ulemper å ikke være medlem, sier Aspaker til ABC Nyheter.

Det skjedde da hun holdt sin første tale som europaminister, og innledet med å konstatere at bare 28 prosent av Høyres egne medlemmer går inn for norsk EU-medlemskap nå.

Det går frem av meningsmålinger publisert i avisene Nationen og Klassekampen.

Men det tror altså Aspaker og Myhre at vellykkede forhandlinger om en handels- og investeringsavtale mellom EU og USA, TTIP, kan forandre på.

Aspaker advarte på møtet om at det ikke er sikkert at EU vil tilby Norge noen tilslutningsavtale til TTIP, og at norsk landbruk kan komme til å få tøffe krav mot seg.

Uenige om TTIP-virkningen for norsk sjømat

– TTIP vil opprette et utrolig marked som vi må forholde oss til, slo også utenriksminister Børge Brende fast overfor konferansen.

Der påpekte han at EU for første gang på lenge hadde større vekst i brutto nasjonalprodukt, BNP, enn Norge, i fjor.

Han og Høyre frykter at norsk næringsliv vil tape terreng hvis USA og EU blir enige i de vanskelige TTIP-forhandlingene.

NHO-direktør Tore Myhre påpeker at TTIP ikke bare en handelsavtale. Den dreier seg også om reguleringer, standarder og vilkårene for investeringer.

– TTIP representerer halvparten av verdens BNP, 30 prosent av verdenshandelen. Det store potensialet for TTIP er på å standardisere reguleringer og standarder.

Hvis et legemiddel er godkjent i USA, hvorfor skal vi da gå gjennom samme prosess i EU eller hos oss? sier Myhre.

– Eksport mellom EU til USA kan få noe bedre vilkår. Norsk sjømat vil få de aller største utfordringene, hevder Myhre.

– Potensielle tap for norsk fiskeeksport er minimale. Tapene for landbasert næringsmiddelindustri i Norge kan bli formidable, sa daglig leder i Agri Analyse, Christian Anton Smedshaug til ABC Nyheter i februar i fjor.

Les mer

Source: abc nyheter

Published: September 1, 2016