NEWS

Tjener penger for første gang som Statoils USA-sjef


< Back to all news

Tjener penger for første gang som Statoils USA-sjef

Business

Category: Energy

For to år siden lanserte Torgrim Reitan et ambisiøst mål for at Statoil skulle gå i pluss i USA. Nå er målet nådd.

I mange år har virksomheten i USA vært blant Statoils store problembarn. Selskapet investerte enorme summer, men måtte også skrive ned store verdier og tjente ikke penger i landet.

Situasjonen forverret seg da oljeprisen begynte å stupe.

Men nå går det litt bedre.

– I fjorårets siste kvartal gikk vi i pluss for første gang etter at oljeprisen kollapset, sier USA-sjef Torgrim Reitan.

I samme kvartal oppjusterte Statoil eiendelenes verdi med 1,26 milliarder dollar, rundt 10 milliarder kroner med dagens kurs.

– Lovet mye

I 2015 ble Reitan flyttet fra jobben som finansdirektør og sendt til USA for å rydde opp der. På selskapets kapitalmarkedsdag i februar året etter offentliggjorde han en frisk lovnad: I 2018 skulle selskapet drive lønnsomt i USA med en oljepris på 50 dollar fatet.

– Jeg lovet mye, og det føltes ukomfortabelt. Da er det godt å se at vi klarer å levere. Jeg mener vi kan være stolte over det vi har fått til, sier Reitan.

Bakteppet var dette: I 2014 trengte Statoil i snitt en oljepris på 92 dollar per fat for å drive lønnsomt i USA. Samme år begynte prisen for olje å stupe.  Da Reitan begynte jobben i 2015, var balanseprisen 79 dollar fatet. Siden har den fortsatt nedover, og i år vil Statoil som lovet tjene penger dersom oljeprisen holder seg over 50 dollar – noe det meste tyder på at den vil.

Det er ifølge Reitan flere årsaker til at balanseprisen nesten er halvert siden 2014:

  • Hele virksomheten er omorganisert og bemanningen betydelig redusert.
  • Driftskostnadene per produserte fat er senket med 30 prosent og administrative kostnader tilsvarende.
  • Selskapet får 35 prosent mer ut av reservoarene enn tidligere
  • Antallet rigger ble tatt ned fra 25 til 3. I dag er antallet 5.

– Fem rigger i dag leverer like mange brønner som ti gjorde i 2013, så der får vi dobbelt så mye for pengene, sier Reitan.

Source: Sysla