NEWS

Thin Film landet kjempeemisjon


< Back to all news

Thin Film landet kjempeemisjon

Business

Category: Business News

Thin Film har hentet over en halv milliard.

Torsdag ettermiddag ble det kjent at Thin Film Electronics har hyret inn ABG Sundal Collier og Arctic Securities til å bistå i en rettet emisjon på opptil 60 millioner dollar.

Dette tilsvarer rundt 20 prosent av utestående aksjer i selskapet.

Fredag morgen skriver selskapet i en børsmelding at 529 millioner kroner (bruttoproveny) er hentet i en emisjon på 135,2 millioner nye aksjer.

Tegningskursen ble satt til 3,91 kroner, tilsvarende gårsdagens sluttkurs på Oslo Børs.

Emisjonen tiltrakk seg ifølge meldingen sterk interesse fra eksisterende aksjonærer, så vel som nye «høykvalitets» institusjonelle investorer.

Aksjene vil bli utstedt i to transjer, den første på 63,7 millioner aksjer og basert på generalforsamlingens fullmakt til styret gitt 10. mai 2016.

Den andre transjen på 71,5 millioner nye aksjer, betinges av godkjennelse på den ekstraordinære generalforsamlingen på lille julaften.

Hele meldingen her.

Source: Hegnar