Tag Archives: Minister of Digitalization Nikolai Astrup

Regjeringen: Nikolai Astrup blir bærekraftsminister

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup får ansvar for å koordinere Norges oppfølging av bærekraftsmålene.

I 2015 ble alle FNs medlemsland enige om 17 mål for bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene sier blant annet at verden skal bekjempe ulikhet, stoppe klimaendringene, sikre rene og sunne hav, og sørge for god utdanning for alle barn innen 2030.

– Bærekraftsmålene gjelder alle land og alle deler av samfunnet. Også Norge. Vi har et stort ansvar for å bidra til oppnåelsen av bærekraftsmålene innen 2030 – både her hjemme og i resten av verden, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Nå får han et særlig ansvar for å koordinere regjeringens arbeid med å sørge for at Norge når målene innen 2030.

– Mange tror at det bare er utviklingslandene som må jobbe med å nå bærekraftsmålene. Det stemmer ikke. Vi har også utfordringer, og vi må jobbe kontinuerlig for å sikre en bærekraftig utvikling.

Bærekraftsagendaen består av 17 ulike mål og 169 delmål. Digitaliseringsministeren vil sette i gang et arbeid for å kartlegge hvordan Norge ligger an med oppnåelsen av målene så langt.

– Jeg tror at Norge har en vei å gå på flere områder. For eksempel når vi ikke bærekraftsmål 3 om god helse før vi reduserer antall selvmord. Og vi når ikke bærekraftsmål 4 om god utdanning til alle før vi sikrer at alle fullfører skolegangen. En viktig del av mitt nye ansvarsområde blir å kartlegge hvor vi står i dag, og stake ut kursen fremover, sier Astrup.

Regjeringen har allerede pekt ut noen områder som er særlig viktige for Norge i årene som kommer, noe som også ble løftet frem av statsministeren i hennes nyttårstale 1. januar.

– Vi skal jobbe med klima og hav, vi skal styrke arbeidet knyttet til bedre psykisk helse, kampen mot selvmord, og øke innsatsen mot ulikhet, barnefattigdom og frafall i skolen, sier Erna Solberg.

Bærekraftsmålene henger tett sammen. Fremgang innenfor ett mål er ofte avhengig av fremgang innenfor flere andre mål. Målene vil kun bli innfridd med innsats fra flere departementer, offentlige virksomheter på alle nivåer, sivilsamfunn og næringsliv. Derfor er koordineringen viktig.

– Norge har kommet langt og det gjøres allerede mye godt arbeid. Men vi er kanskje ikke bevisste nok på hvordan det vi jobber med henger sammen med bærekraftsmålene. Astrups jobb blir å se disse sammenhengene og sørge for at vi jobber så effektivt og målrettet som mulig, sier Solberg.

FNs generalsekretær har utnevnt statsminister Erna Solberg til leder for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene sammen med Ghanas president. Norge har gjennom mange år gjort en betydelig innsats for bærekraftsmålene internasjonalt. Astrup vil jobbe tett sammen med utviklingsministeren og utenriksministeren, som har ansvar for det internasjonale arbeidet med bærekraftsmålene. En viktig del av arbeidet vil blant annet være den årlige rapporteringen om bærekraftsmålene til FN.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på denne spennende oppgaven! Bærekraftsmålene var en sentral del av jobben som utviklingsminister, og nå ser jeg frem til å jobbe med hvordan målene skal innfris i Norge, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00 

2019 AmCham Ambassador’s Reception

2019 AmCham Ambassador's Reception

A capacity crowd of member company leaders and partner representatives joined US Ambassador Kenneth J. Braithwaite, AmCham Chairman Pål Rokke and Minister of Digitalization Nikolai Astrup at AmCham’s annual member reception at the US Ambassador’s Residence, Villa Otium.

It was a night that celebrated longstanding economic ties between the US and Norway – and AmCham’s continued work to develop, expand, and deepen Norwegian-American business relations.

“I couldn’t say greater things about AmCham and their work to create jobs and strengthen economic ties between the United States and Norway,” noted Ambassador Braithwaite in his opening remarks, highlighting how AmCham plays an instrumental role in coordinating the transatlantic business community.

The Ambassador was followed by AmCham Board Chairman and Citi Country Manager Pål Rokke, who underscored how technology companies have become AmCham’s largest and fastest growing member industry group – a sector that will not only be a catalyst for expanding public-private partnerships but will also help Norway realize its tremendous untapped potential as a global innovation hub.

Rokke’s speech focusing on the tech sector and private-public partnerships was also a perfect segue to Minister Nikolai Astrup’s remarks. Minister Astrup, Norway’s first ever Minister of Digitalization, touched on how countries must adapt and evolve to thrive in the digital global economy of the 21st century, noting “Many like to say that the pace of change has never been this fast, but I’d like to point out that the current pace of change will never be this slow again. That means countries will have to change.”

In Norway’s case, he argued that the country must embrace radical digitalization, “Norway’s doing yesterday’s digitalization, but what we really need now is radical digitalization – solving challenges and finding opportunities in completely new and better ways.”

Minister Astrup then emphasized that AmCham and its member companies would play a critical role in this evolution, bringing together the expertise and resources necessary to turn Norway into a global leader in digital solutions. “To realize Norway’s ambitions, public-private cooperation is essential, and that is why what AmCham and AmCham member companies are doing is so important,” he concluded.

Guests then enjoyed Norwegian-themed hors d’oeuvres and a notable assortment of wines from Charles Smith, Beringer, and Robert Mondavi. In addition to Ambassador Braithwaite and the US Embassy, AmCham would like to sincerely thank Strøm and Treasury Wine Estates for their generous support!