Tag Archives: Bærekraftsminister

Regjeringen: Nikolai Astrup blir bærekraftsminister

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup får ansvar for å koordinere Norges oppfølging av bærekraftsmålene.

I 2015 ble alle FNs medlemsland enige om 17 mål for bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene sier blant annet at verden skal bekjempe ulikhet, stoppe klimaendringene, sikre rene og sunne hav, og sørge for god utdanning for alle barn innen 2030.

– Bærekraftsmålene gjelder alle land og alle deler av samfunnet. Også Norge. Vi har et stort ansvar for å bidra til oppnåelsen av bærekraftsmålene innen 2030 – både her hjemme og i resten av verden, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Nå får han et særlig ansvar for å koordinere regjeringens arbeid med å sørge for at Norge når målene innen 2030.

– Mange tror at det bare er utviklingslandene som må jobbe med å nå bærekraftsmålene. Det stemmer ikke. Vi har også utfordringer, og vi må jobbe kontinuerlig for å sikre en bærekraftig utvikling.

Bærekraftsagendaen består av 17 ulike mål og 169 delmål. Digitaliseringsministeren vil sette i gang et arbeid for å kartlegge hvordan Norge ligger an med oppnåelsen av målene så langt.

– Jeg tror at Norge har en vei å gå på flere områder. For eksempel når vi ikke bærekraftsmål 3 om god helse før vi reduserer antall selvmord. Og vi når ikke bærekraftsmål 4 om god utdanning til alle før vi sikrer at alle fullfører skolegangen. En viktig del av mitt nye ansvarsområde blir å kartlegge hvor vi står i dag, og stake ut kursen fremover, sier Astrup.

Regjeringen har allerede pekt ut noen områder som er særlig viktige for Norge i årene som kommer, noe som også ble løftet frem av statsministeren i hennes nyttårstale 1. januar.

– Vi skal jobbe med klima og hav, vi skal styrke arbeidet knyttet til bedre psykisk helse, kampen mot selvmord, og øke innsatsen mot ulikhet, barnefattigdom og frafall i skolen, sier Erna Solberg.

Bærekraftsmålene henger tett sammen. Fremgang innenfor ett mål er ofte avhengig av fremgang innenfor flere andre mål. Målene vil kun bli innfridd med innsats fra flere departementer, offentlige virksomheter på alle nivåer, sivilsamfunn og næringsliv. Derfor er koordineringen viktig.

– Norge har kommet langt og det gjøres allerede mye godt arbeid. Men vi er kanskje ikke bevisste nok på hvordan det vi jobber med henger sammen med bærekraftsmålene. Astrups jobb blir å se disse sammenhengene og sørge for at vi jobber så effektivt og målrettet som mulig, sier Solberg.

FNs generalsekretær har utnevnt statsminister Erna Solberg til leder for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene sammen med Ghanas president. Norge har gjennom mange år gjort en betydelig innsats for bærekraftsmålene internasjonalt. Astrup vil jobbe tett sammen med utviklingsministeren og utenriksministeren, som har ansvar for det internasjonale arbeidet med bærekraftsmålene. En viktig del av arbeidet vil blant annet være den årlige rapporteringen om bærekraftsmålene til FN.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på denne spennende oppgaven! Bærekraftsmålene var en sentral del av jobben som utviklingsminister, og nå ser jeg frem til å jobbe med hvordan målene skal innfris i Norge, sier Astrup.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00