Tag Archives: Kongsberg

GPS World: Raytheon awards Kongsberg contract for GPS-guided missiles

Kongsberg Defence & Aerospace has signed a contract with Raytheon Missile Systems to deliver Naval Strike Missiles under a contract worth $21.36 million. The missiles are for the United States Navy’s Over-The-Horizon Weapon System (OTH WS) program. Raytheon is the prime contractor.

The Naval Strike Missile is a GPS-guided long-range, precision strike weapon that can find and destroy enemy ships at distances up to 100 nautical miles. The stealthy missile flies at sea-skimming altitude, has terrain-following capability (it banks to turn) and uses an imaging infrared seeker for precise targeting in challenging conditions. The missile employs a semi-armor-piercing warhead optimized for anti-surface warfare.

Read the entire article HERE.

MAREX: Huntington Ingalls Buys Kongsberg’s Hydroid UUV Division

Huntington Ingalls Industries announced Wednesday that it has agreed to buy Massachussets-based marine robotics company Hydroid from its current owner, Kongsberg Maritime. HII and Kongsberg are also establishing an alliance to market their joint capabilities to the U.S. government.

Hydroid is best known as the maker of the REMUS series of underwater unmanned vehicles (UUVs), which are in widespread commercial, scientific and government use for oceanographic research, surveying, hydrography and (with special adaptations) for mine countermeasures. In November, Hydroid also took over responsibility for Kongsberg’s Seaglider long-endurance research drone product line.

Read entire article HERE.

MAREX: Norwegian Spill Response Firms Take Aim at Ocean Plastic

A consortium of Norwegian researchers and environmental response companies plans to use oil spill response technology to clean up ocean plastic and other marine waste. The group, which calls itself “Clean Oceans,” has been designated an “Arena cluster project” by the Norwegian government’s R&D agency, Innovation Norway. 

The consortium will apply Norwegian oil spill prevention and response technology to help solve the challenges of plastic and other marine waste in oceans and waterways. It has its roots in the Norwegian Oil Spill Control Association (NOSCA), the professional forum for Norwegian oil spill prevention and response companies. Well-known members include Sintef, Framo, Kongsberg Satellite, the Norwegian Coastal Administration and Equinor, among many others.

Read entire article HERE.

World Oil: Kongsberg Digital to digitalize Shell’s Nyhamna gas facility in Norway

ASKER, NORWAY – Kongsberg Digital, a subsidiary of KONGSBERG, signed an agreement to digitalize the Nyhamna facility, a gas processing and export hub for Ormen Lange and other fields connected to the Polarled pipeline. A/S Norske Shell is entering the partnership as operator of Ormen Lange and on behalf of Gassco as the operator of Nyhamna. The value of the contract scope, with a fully realized dynamic digital twin, is approximately 100 MNOK – with agile and iterative deliverables starting from Q4 2019.

Read entire article HERE.

Equinor: Ten companies selected for Equinor’s Techstars Energy Accelerator 2019

Equinor today announced the second class of global start-up companies selected to participate in the Techstars Energy Accelerator. Three Norwegian companies participate in the programme.

The ten start-up companies have been selected from hundreds of applicants across 42 countries. Through an intensive 13-week programme they will seek to accelerate their solution by tapping into a global network of experts from Equinor and Techstars as well as the partnering companies KONGSBERG and Capgemini. 

Read entire press release HERE.

Oslo Børs NewsWeb: Kongsberg inngår milliardkontrakt med Lockheed Martin

Kongsberg Defence & Aerospace AS (KONGSBERG) har inngått kontrakt med Lockheed Martin Aeronautics akkumulert til 2 milliarder kroner for levering av deler til F-35 Joint Strike Fighter. NOK 700 millioner av kontrakten er allerede produsert og levert kunde. Det resterende er for leveranser fremover i tid. Avtalen omfatter produksjonspartiene 12-14 for leveranse av halerorsdeler og strukturdeler til flykroppen for alle tre variantene av F-35, totalt mer enn 500 fly.

“Denne kontrakten befester KONGSBERGs sterke og langsiktige posisjon i F-35 programmet. Produksjonen for flyet vil løpe i mange år og sikrer kontinuerlig produksjon ved KONGSBERGs fabrikk, og like viktig, baner vei for ytterligere fremtidige oppdrag», sier Eirik Lie, Administrerende Direktør Kongsberg Defence & Aerospace AS.

Les hele saken HER.

Press Release: Raytheon providing US Marines With Naval Strike Missile Produced in Partnership with Kongsberg

Raytheon Company announced today that they will integrate the Naval Strike Missile (NSM) into the US Marine Corps existing force structure under a $47.59 million Other Transaction Authority agreement with Marine Corps Systems Command.

A USMC NSM supports the 2018 National Defense Strategy and Commandant of the Marine Corps modernization efforts.

NSM is a long-range, precision strike missile that can detect and destroy heavily defended land and sea targets at long distances. Naval Strike Missiles can be launched from land or sea.

In 2018, the U.S. Navy awarded Raytheon a contract to manufacture and deliver NSM as the Navy’s over-the-horizon weapon system for littoral combat ships and future frigates. The Marine Corps’ selection of the Navy’s anti-ship missile enhances joint interoperability and reduces costs and logistical burdens.

 “We are very pleased to expand the user community. The NSM is now selected by the US Navy and Marine Corps, Norwegian, Polish and Malaysian Navies from both ships and land based coastal defence. It is an off-the-shelf and non-developmental 5th generation strike missile system that can be rapidly deployed for operational use”, says Eirik Lie, President Kongsberg Defence & Aerospace AS.

 For further information:

Ronny Lie, Chief Communication Officer, Kongsberg Gruppen ASA, Tel.: +47 916 10 798

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) is an international, knowledge-based group delivering high technology systems and solutions to clients within the oil and gas industry, merchant marine, defence and aerospace. KONGSBERG has close to 11,000 employees located in 40 countries. Follow us on Twitter: @kongsbergasa.

See the original press release HERE.

Regjeringen: Norsk forsvarsindustri tildelt oppdrag for F-35-komponentvedlikehold

I dag kunngjorde amerikanske myndigheter at norsk industri, i likhet med andre europeiske land som blant andre Danmark og Nederland, har passert nåløyet og blitt tildelt det europeiske ansvaret for komponentvedlikehold for flere teknologigrupper til F-35-partnerskapet.

Det er Kongsberg Defence and Aerospace og AIM Norway som har fått hovedansvaret for å bygge opp en kapasitet innenfor de tildelte komponentgruppene. Norsk forsvarsindustri valgte tidlig en samarbeidsmodell der også selskapene Berget AS, Kitron AS, Techni AS, Vinghøg AS og Widerøe Technical Services AS har bidratt med sin kompetanse inn i det samlede norske tilbudet. Denne samarbeidsmodellen har blitt verdsatt av det internasjonale programmet.

Til sammen dreier det seg om nærmere 400 reparerbare deler på kampflyet, inndelt i grupper som har innbyrdes synergier. Norge har blitt tildelt to slike grupper: en som inneholder hydromekaniske komponenter som pumper, aktuatorer og filtre, og en som inneholder våpenutløsningssystemer inkludert såkalte pylons.

– Det er veldig gledelig at Kongsberg Defence and Aerospace og AIM Norway har fått ansvaret for komponentvedlikeholdet for flere kategorier i Europa, men vi skal huske på at det er flere små og mellomstore bedrifter som også er med i det norske vinnerlaget, sier statssekretær Tone Skogen i Forsvarsdepartementet. – Regjeringen har arbeidet målrettet for at norsk industri skal vinne fram i konkurransen om kontrakter som understøtter til våpensystemet F-35, og det er gledelig at norsk industri har vist seg konkurransedyktig også når det gjelder vedlikeholdsoppdrag til våre nye kampfly.

Norge deltar som partner i utvikling og videreutvikling av selve flyet, noe som har gitt norsk industri anledning til å konkurrere om tjenester samt deleproduksjon til fly og motor. Så langt i produksjonsfasen har dette gitt kontrakter til en verdi av i overkant av 4,5 mrd. kroner, og det planlegges med leveranser frem til 2034. Disse nye tildelingene gir muligheter innenfor vedlikehold, og dersom norsk industri lykkes med å utvikle vedlikeholdet innenfor de tildelte komponentgruppene, vil det kunne tilsi kontrakter av betydelig verdi også i levetidsfasen som kanskje strekker seg 50 år frem i tid.

Regjeringen legger stor vekt på opprettholdelsen og videreutviklingen av samarbeidet mellom norsk og amerikansk industri i tilknytning til kampflyanskaffelsen. Det etablerte industrisamarbeidet skal bidra til å styrke industriens konkurranseevne, øke dens kunnskaps- og teknologibase og skape ringvirkninger til andre sektorer. Målsettingen for industrisamarbeid innenfor F-35 programmet er over tid å sikre nasjonal verdiskaping i samme størrelsesorden som flyenes anskaffelseskostnad.

Industrisamarbeidet blant partnernasjonene har siden begynnelsen vært basert på prinsippet om «best value», der industrien i partnernasjonene konkurrerer om oppdrag. Konseptet er valgt for å sikre høy ytelse og lave levetidskostnad for F-35.

Tidligere tildelte vedlikeholdsoppdrag 
Norge ble i 2014, sammen med to andre europeiske nasjoner, utpekt til å etablere kapasitet for vedlikehold av motoren til F-35. AIM Norway AS ble utpekt til å etablere denne kapasiteten, og er i gang med å bygge depot på Rygge. Dette  skal  etter planen stå ferdig i 2020. Flere norske bedrifter er også involvert i vedlikehold av spesialutrustning som underleverandører til Lockheed Martin.

Anskaffelsen av F-35 har gitt norsk industri muligheter til å bli leverandører i et av verdens mest avanserte teknologiprogrammer, noe som gir unike strategiske muligheter. Produksjonen av F-35 vil fortsette i mer enn 20 år og det planlegges å produsere mer enn 160 fly pr år når programmet etter hvert kommer opp på maksimal produksjonstakt. Deltagelse i programmet innebærer et betydelig kompetanseløft som kvalifiserer bedriftene til å bli leverandør til andre avanserte teknologiprogrammer utenfor F-35 programmet – og med F-35 som referanse.

For å tilføre F-35 den operative kapasiteten som Luftforsvaret behøver mot både overflatemål på sjøen og landmål, utvikler Kongsberg Defence and Aerospace Joint Strike Missile (JSM). Siste del av dette utviklingsprogrammet ble godkjent av Stortinget våren 2014 og har en ramme på om lag 4,7 mrd. kroner, noe som gjør det til et av de største teknologiutviklingsprogrammene i norsk landbasert industri noensinne.