NEWS

Stortingets utenriks- og forsvarskomité besøker New York og Washington


< Back to all news

Stortingets utenriks- og forsvarskomité besøker New York og Washington

Business

Category: Government

Stortingets utenriks- og forsvarskomité, under ledelse av Anniken Huitfeldt, besøker New York 17.–19. juni og Washington DC 19.–21. juni.

I New York omfatter programmet møter i FN med blant annet FNs barnefond (UNICEF), FNs befolkningsfond (UNFPA), FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner (DPKO), FNs sentrale humanitære samordningsenhet (OCHA) og FNs Høykommisær for menneskerettigheter  (OHCHR). Videre besøker komiteen IBM Watson Labs, og møter representanter for ledende medier.

Under besøkene i FN vil informasjon om ansvarsområdene og aktivitetene til avdelingene som møtes være viktig. Videre vil relevant tematikk være økonomien i FN og status for generalsekretær Guterres’ reformagenda. Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd i 2021–2022 vil også bli berørt.

I Washington besøker komiteen Kongressen, Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, USAs nasjonale sikkerhetsråd, og har møter med tenketanker og analytikere.

USA er Norges nærmeste allierte, og landets politikk overfor særlig NATO, Europa, Russland og Midtøsten har stor betydning for norsk utenriks-, sikkerhets-, og forsvarspolitikk. Transatlantiske forbindelser, det bilaterale forholdet, globale spørsmål og forståelse av den innenrikspolitiske situasjonen i USA vil være viktige temaer.

Source: Stortingets utenriks- og forsvarskomité

Published: February 29, 2024