NEWS

Stor bredde i norsk-amerikansk næringslivssamarbeid


< Back to all news

Stor bredde i norsk-amerikansk næringslivssamarbeid

Business

Category: Government

– USA er et stort og viktig marked for norske bedrifter og en sentral partner for samarbeid om forskning og utvikling. Samtalene med det amerikanske handelsdepartementet er et nyttig redskap for å uveksle informasjon og for i fellesskap å finne måter de økonomiske båndene mellom våre to land kan bli ennå tettere. 

Det sier statssekretær Jeanette Iren Moen i Nærings- og handelsdepartementet etter møtet med  sin motpart Matthew Murray i det amerikanske handelsdepartementet i Oslo den 23. mai.

For sjuende gang gjennomførte Norge og USA uformelle handelspolitiske samtaler (Informal Commercial Exchange – ICE). Sist gang var i Washington i 2011. Formålet er å utveksle informasjon og synspunkter på aktuelle saker i det bilaterale økonomiske forholdet mellom Norge og USA.

–  Det amerikanske markedet er viktig, men samtidig utfordrende. Norsk næringsliv opplever ofte ulike handelshindre når de forsøker å etablere seg i USA. God dialog mellom norske og amerikanske myndigheter er derfor viktig for å legge til rette for at norsk næringsliv skal få konkurrere på så lik fot som mulig i det amerikanske markedet, sier Moen.

På dagsorden sto markedsadgang for norsk maritim næring, norsk åndsverkslovgivning og amerikansk lovgivning som hindrer amerikanske selskaper i å noteres på Oslo børs.

– Samarbeid om teknologiutvikling er en svært spennende del av Norges forhold til USA. De amerikanske teknologimiljøene er verdenskjente, men også Norge har ledende miljøer innenfor blant annet maritim teknologi, offshore, energi og forsvarsteknologi. Mulighetene for gjensidig nyttig samarbeid er store, sier Moen.   

Tidligere denne måneden ledsaget statssekretær Moen Kronprinsparet til Houston og San Francisco. Målet var å fremme norsk teknologikompetanse i USA og bidra til at norske bedrifter kan styrke seg i det amerikanske markedet. Med til San Francisco var en spisset norsk næringslivsdelegasjon, som fikk anledning både til å diskutere teknologiutvikling med amerikanske innovasjonsmiljøer og knytte nye kontakter, blant annet med Tesla, Cisco, Google og HP.  

Source: Ministry of Trade & Industry

Published: February 23, 2024