NEWS

Sterke handelsinteresser ber Høie droppe nøytrale røykpakker


< Back to all news

Sterke handelsinteresser ber Høie droppe nøytrale røykpakker

Business

Category: Business News

Dropp forslaget om nøytrale røykpakker, råder handelsinteresser og annonsørorganisasjoner verden over.

I et felles høringsbrev tar om lag 150 organisasjoner og sammenslutninger fra alle verdensdeler kraftig til motmæle mot helseminister Bent Høies (H) forslag. Mektige organisasjoner som Det amerikanske handelskammeret, ber norske myndigheter tenke seg om.

Blant dem er også norske interesser som NHO og Annonsørforeningen.

– Forslaget om å innføre nøytrale, standardiserte tobakkspakker bryter med viktige prinsipper for å kunne skille et produkt fra et annet, heter det i høringsbrevet.

– Uegnet for å nå målet

Partene erkjenner at myndighetene har anledning til å gripe inn og regulere produkter hvis de mener det er tungtveiende grunner til det. Men slik regulering må være proporsjonal, basert på bevis at det virker etter hensikten og effektiv i å oppnå et konkret mål, argumenterer høringspartnerne.

– Nøytral innpakning som eliminerer merkevaren, møter ikke disse kriteriene, heter det i uttalelsen.

Helseminister Bent Høie har foreslått å innføre standardisert og reklamefri innpakning på alle tobakksvarer. Bare ett land – Australia – har tidligere gjort noe slikt, men ordningen er ifølge Helsedepartementet i ferd med å bli innført i England, Irland, på New Zealand og det vurderes i Finland og Frankrike.

Barn og unge

Helseministeren mener det vil være et viktig tiltak for å hindre barn og unge i å begynne å røyke eller snuse.

– Det er måter å innføre reguleringer på som tar hensyn til folkehelsen. Men å ødelegge intellektuell merkevare, er ikke én av dem, mener handels- og annonsørinteressene, som ber Høie droppe forslaget.

Høie mener derimot at emballasjen er et vesentlig svar på tobakksutfordringen.

– Vi vet at unge blir påvirket av utseendet på tobakksemballasjen. Det kan være dette som får dem til å prøve tobakk for første gang, eller la være. Det er ingen som ønsker at barn og unge skal begynne med tobakk og det er på tide å sette en stopper for markedsføringen av tobakksprodukter rettet mot barn og unge, sa Høie da han lanserte forslaget i februar i år.

 

Source: Dagens Næringsliv

Published: September 6, 2015