NEWS

Statoil vil utvide Gullfaks-feltet


< Back to all news

Statoil vil utvide Gullfaks-feltet

Business

Category: Business News

Statoil og partnerne på Gullfaks-feltet, Petoro og OMV, planlegger å levere en endret plan for utvikling og drift (PUD) for feltet innen utgangen av året.

Største aksjonær

Planen skal også omfatte første fase for utvikling av Gullfaks Shetland/Lista-funnet, ifølge dokumenter Offshore.no har fått tilgang til.

«Den nye planen skal inneholde status og plan for videre utvinning av Gullfaks hovedfelt, samt status og plan for første fase i utviklingen av Shetland/Lista, inkludert forberedelser for fremtidige faser», skriver Olje- og energidepartementet i et brev til Statoil ifølge nettstedet.

Nye funn

Selskapene skal tidligere ha trodd at reservoarkvaliteten var for dårlig. En brønntest i 2013 viste imidlertid at hydrokarbonene i Shetland-gruppen og Lista-formasjonen kunne gi nye volumer og rask produksjon av høy verdi.

Totalt dreier det seg om nye ressurser i størrelsesorden 40-150 millioner fat, og ifølge Offshore.no er det grunn til å anta at ressursene delvis kan utvinnes ved å bruke eksisterende brønner. I tillegg vil nye brønner og utvidelse av produksjonskapasiteten på eksisterende innretninger være mulige alternativer.

Source: Dagens Næringsliv

Published: June 25, 2024