NEWS

Statoil kjøper Dell infrastruktur


< Back to all news

Statoil kjøper Dell infrastruktur

Business

Category: Technology

Avtalen omfatter Statoil globalt, men hovedvolumet vil knyttes til lokasjoner i Norge, heter det i en pressemelding. Den varer i tre år fra april 2013.

Dell forklarer at det dreier seg om å pakke IT-komponenter som servere, lagring og nettverk, samt programvare for administrasjon, automatisering og orkestrering, i optimaliserte løsninger. Statoils mål er en gjennomvirtualisert infrastruktur der ressurser utnyttes maksimalt og der tidkrevende, manuelle oppgaver automatiseres.

Dells leveranser vil være løsninger for mellomstore og små datarom, med oppetidskrav på 99,5 prosent. De skal medvirke til teknisk og forretningsmessig effektivisering, mindre kompleksitet, økt fleksibilitet og rask avkastning på investeringen.

Hans Christian Seime i Dell Norge sier til digi.no at det dreier seg om en betydelig leveranse i norsk målestokk. Av hensyn til Statoil må han avstå fra å anslå en verdi på avtalen.

Source: Digi.no

Published: July 25, 2024