NEWS

Statoil-funn nær Aasta Hansteen


< Back to all news

Statoil-funn nær Aasta Hansteen

Business

Category: Business News

Statoil har gjort et gassfunn i brønn 6706/12-2 i PL 218, Snefrid Nord, som ligger om lag seks kilometer vest for Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet. Utvinnbare ressurser estimeres mellom fem og ni milliarder standard kubikkmeter, melder Oljedirektoratet.

«Brønnen påtraff en total gasskolonne på rundt 105 meter og fire meter oljekolonne i Niseformasjonen, hvorav om lag 75 meter i sandstein med svært god reservoarkvalitet», heter det.

Rettighetshaverne vil nå vurdere funnet sammen med andre funn, med hensyn til en tilknytning til Aasta Hansteen-feltet, skriver OD.

Brønnen ble for øvrig ikke formasjonstestet, men det skal være utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Statoil mener at funnet øker ressursgrunnlaget for Aasta Hansteen-feltet med rundt 15 prosent, ifølge en melding fra selskapet.

Statoil fremholder også at funnet ligger i umiddelbar nærhet til de tre gassfunnene som dekkes av Aasta Hansteen-feltutbyggingen: Luva, Haklang og Snefrid Sør.

To letebrønner

Statoil planlegger å bore to letebrønner i nærheten av Aasta Hansteen i 2015, med mål om å teste oppsidepotensial i området, opplyses det. Etter at Snefrid Nord er fullført, skal Transocean Spitsbergen flytte seg til nabolisensen PL602 for å bore en letebrønn i Roald Rygg-prospektet.

-Feltnær leting er hovedprioritet i leteprogrammet vårt for norsk sokkel i 2015. Ved å påvise ytterligere tidsriktige ressurser forlenger vi produksjonstiden på feltene våre og skaper betydelige verdier, forklarer Statoils letedirektør for norsk sokkel, Irene Rummelhoff.

Prosjektdirektør for Aasta Hansteen Torolf Christensen i Statoil understreker at Snefrid Nord-funnet gjør utbyggingen av Aasta Hansteen-feltet mer robust og forlenger platåproduksjonen.

Statoil er operatør i PL 218 med en eierandel på 51 prosent. De andre rettighetshaverne er Wintershall med 24 prosent, OMV med 15 prosent, og ConocoPhillips med 10 prosent.

Aasta Hansteen-produksjonen ventes å starte opp i 2017.

Source: Dagens Næringsliv

Published: June 26, 2024