NEWS

Søkerrush til McDonald’s


< Back to all news

Søkerrush til McDonald’s

Business

Category: Food & Beverage

Antallet søkere på ledige stillinger hos burgerkjeden McDonald’s i Norge har økt med 20 prosent siden ifjor.

Hittil i år har McDonald’s fått 683 flere søknader på stillinger enn ifjor.

– Grunnen til økningen tror vi er todelt. På den ene siden er det få jobber for ungdom, og på den andre siden ser ungdom på McDonald’s som en interessant arbeidsgiver, med gode muligheter til å utvikle seg, sier kommunikasjonssjef Erik Lødding i McDonald’s til Dagsavisen.

De fleste som begynner i McDonald’s-systemet gjør det for å tjene lommepenger ved siden av skolen, men det finnes også muligheter til å jobbe seg oppover i systemet. I månedsskiftet august/september ble kjedens egeneide restauranter godkjente lærlingbedrifter.

– Lærlingene skal følge en opplæringsplan for salgsfaget i restauranter og avslutter med en teoretisk og faglig fagprøve for å oppnå fagbrevet i salgsfaget, forteller HR-manager Kari Hanne Holland.

Source: Dagens Næringsliv

Published: June 13, 2024