NEWS

Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren


< Back to all news

Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren

Business

Category: Business News

Spørsmål
Ingjerd Schou (H): Hvordan vil nedleggelsen av generalkonsulatet i Houston, Texas, påvirke Norges arbeid med å ivareta de diplomatiske båndene til Norges viktigste allierte?

Begrunnelse
I en pressemelding 9. september 2022 varsler Utenriksdepartementet at generalkonsulatet i Houston, sammen med fire andre utenriksstasjoner, vil legges ned.

Les svar HER.

Source: Stortinget