NEWS

Skamroser norsk storbank


< Back to all news

Skamroser norsk storbank

Business

Category: Business News

“Den mest lønnsomme banken i verden”. “Global produktivitsleder”. Norske DNB roses opp i skyene av internasjonal storbank.

Den amerikanske storbanken Citi sparer ikke på godordene i sin ferske analyse av DNB.  Det norske finanskonsernet utnevnes like godt til en global produktivitetsleder.

I analysen som har fått tittelen “Postkort fra Oslo”, skriver lederen av Citis europeiske bankgruppe, Ronit Ghose, at DNB er den mest lønnsomme banken i verden.

“DNB leder 2014-ligaen når det gjelder nettoresultat per ansatt blant alle de bankene vi følger globalt”, skriver Ghose og hans team i analysen. Teamet var på besøk hos DNB i Oslo forrige fredag, og likte tydelig det de hørte fra ledelsen på hovedkontoret i Bjørvika.

Tror på kraftig kursvekst

Citi jekker oppkursmålet med hele 15 kroner til 155 kroner per aksje. Tirsdag formiddag omsettes DNB -aksjen for 130 kroner.

Kundene låner på nett

Hovedårsaken til bankens suksess, ifølge Citi, er bankens evne til å få kundene sine over på nettbank.  Antall filialer er redusert fra 244 i 2007 til 137 i 2014.

“Og banken har planlagt å kutte ytterligere i antall filialer”, kommenterer Ghose. Han viser til at konserndirektør for personmarked, Trond Bentestuen, sa på møtet at manuelle transaksjoner i filialene har blitt halvert det siste året, og at det  ventes ytterligere reduksjon i år.

Færre filialer tvinger kundene over på nettbank, og Citi synes det er verdt å merke seg at halvparten av billånene, to tredjedeler av forbrukslånene, og ni av ti sparekontoer behandles digitalt.

Finansdirektør Bjørn Erik Næss i DNB sier norske banker generelt var tidlig ute med digitalisering av banktjenester.

– Det har vi jobbet bevisst med. I dag er det langt flere som bruker digitale produkter enn de gamle fysiske filialstrukturene. Det har gjort at vi løpende har kunnet ta ut gevinster og besparelser, sier Næss.

Kjøttvekta rår

Under overskriften “Oligopolistisk markedstruktur” fremhever analysen DNBs sterke markedsposisjon i Norge som en stor styrke, særlig når det gjelder å styre rentenivået.

“DNB var i stand til å sette press på utlånsrentene i 2014 ved å reprise renten på innskudd”, skriver Ghose. Det gjorde at banken klarte å opprettholde rentemarginen i et marked med fallende renter.

Betyr det at bankens kunder ikke får glede av DNBs innsparinger?

– Jeg tror mye av de besparelsene man har oppnådd, har kommet kunden til gode. Den gevinsten har definitivt blitt reflektert i et lavere prisnivå, sier Næss.

Dere rager ikke på topplisten over banker med lavest rentenivå?

– Nei, men vi er konkurransedyktige på pris. Vi skal ikke nødvendigvis være nummer 1,men vi skal være blant de beste, sier Næss.

Norges største boliglångiver

Ifølge statistikk fra Norges Bank, står DNB bak hvert tredje boliglån som gis av norske banker, og er dermed den desidert største boliglånsbanken. Det er et stykke ned til andreplassen, med Sparebank 1-alliansen som har 20 prosent andel av boliglånene.

I rapporten om konkurransen i boliglånsmarkedet Konkurransetilsynet la frem forrige uke, ble nettopp markedsmakten til de største bankene fremhevet.

– Nærmere analyser av listeprisrentene tyder på at DNB, Nordea og Danske Bank gjerne har vært tidlig ute med renteendringer i utvalgsperioden (frem til første kvartal 2014). Dette kan indikere at disse bankene beveger markedet og fungerer som prisledere, og at de andre bankene tilpasser seg deres rentenivå, skriver Konkurransetilsynets direktør Christine Meyer i rapporten.

Source: Dagens Næringsliv