NEWS

Setter Watson på hackerne


< Back to all news

Setter Watson på hackerne

Business

Category: IP & Innovation

I sommer har bedrifter og offentlige institusjoner overalt på kloden blitt minnet om sikkerhetstrusselen som ligger i internett-tilkoblede systemer. Angrepet WannaCry slo ut operativsystemer som ikke var oppdatert, og det mer sofistikerte Petya-angrepet lammet samfunnskritiske løsninger innen blant annet kraftdistribusjon og luftfart. Omkring 12.000 enheter i 65 land ble rammet, ifølge Nato.

I mange virksomheter besluttet ledelsen at pc-er og systemer skulle stenges ned for å unngå å bli rammet. Kostnadene ved slike massive angrep er enorm.

Trusselbildet knyttet til informasjonsteknologi (it) er alvorlig. Sikkerhet er utfordrende, men med kunnskap, organisering, verktøy og holdninger kan risikoen håndteres. På mange andre områder i samfunnet har kunnskap om risikofaktorer og flere lag med sikkerhet gjort det mulig å leve godt med truslene, som i oljenæringen. Likedan må vi bake inn sikkerhet i alt vi gjør med it. Investeringer i nye løsninger må følges opp med vedlikeholds- og sikkerhetsressurser.

Særlig det første av de to store dataangrepene på forsommeren rammet systemer uten oppdaterte sikkerhetssystemer. Skadene etter det andre angrepet (Petya) ville blitt begrenset om angrepet var blitt oppdaget og møtt med kontant håndtering. Med tidlig varsel og kunnskap om dets egenskaper, kunne tiltak ha blitt iverksatt og skadeomfanget kraftig begrenset.

Tid er en knapp faktor når ondsinnet programvare angriper.

Kunstig intelligente datasystemer settes nå inn for fullt inn i kampen mot hackere og ondsinnet programvare. IBMs kognitive teknologi Watson kan analysere enorme mengder tekst og bilder og finne sammenhenger menneskelige sikkerhetseksperter ikke kan se. Systemet har i lengre tid bidratt på helseområdet, men skal nå settes inn i kampen mot kriminelle som opererer på nett.

Evnen til å tolke ustrukturerte data i blogger, nettsider, forskningsrapporter og andre kilder som kan gi et forvarsel om hva som kan ventes av konkrete sikkerhetstrusler fremover, gjør Watson velegnet som sikkerhetsrådgiver. Teknologien analyserer og vurderer truslene som til enhver tid florerer på nettet og skiller «skitt fra kanel» og gir klar beskjed til levende sikkerhetsanalytikere.

Teknologien er en rådgiver som reduserer tiden som skal til for å vurdere risiko og løsninger slik at alvorlige angrep kan stanses. Sikkerhetspersonell slipper å bli forstyrret av angrepsforsøk som ikke utgjør noen reell trussel, mens de alvorlige truslene kan håndteres umiddelbart.

Ingen digital løsning koblet mot nettet er ett hundre prosent sikker mot datainnbrudd. Samtidig er det menneskene som bestemmer løsningenes struktur og brukertilganger som erfaringsvis utgjør de største sikkerhetstruslene, ved i vanvare å åpne dører for uvedkommende. Ulike brukertilganger til ulike sikkerhetsnivåer for de forskjellige datakildene er nødvendig. Parallelt er det altså nødvendig med digitale sikkerhetssystemer – som ikke lar seg distrahere eller overse varselsignaler.

Source: Dagens Næringsliv