NEWS

Sammenligner oljen med USAs romfart


< Back to all news

Sammenligner oljen med USAs romfart

Business

Category: Energy

– Jeg må si at jeg trodde ikke at min generasjon skulle få være med på nye så store prosjekter som de vi ser nå på norsk sokkel, sier Lund til Politisk kvarter.

Nå tror han derimot at det er enda mer å finne under havbunnen.

Fortsatt stort potensial

– Norsk sokkel har et stort potensial, og næringen har stort potensial. Vi kan se industrielle konturer utvikle seg rundt olje og gass i Nord-Norge, noe som er ekstremt spennende, sier Lund.

Selv om produksjonen er spådd å falle raskt etter 2020, later ikke oljealderens slutt til å bekymre Statoil-direktøren nevneverdig.

– Vi kan med sikkerhet si at de vi rekrutterer til Sverdrup i dag, kan avslutte sin yrkeskarriere i Statoil og på Sverdrup. Vi har vist at vi også kan finne mer og mer ressurser innenfor de feltene vi driver, så vi har et langsiktig perspektiv på norsk sokkel, sier Lund til NRK.

I mars 2012 varslet Statoil at Harstad blir base for framtidig virksomhet i Barentshavet.

Olje og romfart

I motsetning til mange andre, er han heller ikke bekymret for Norges framtid den dagen oljen tar slutt.

Lund er overbevist om at mesteparten av kompetansen i oljebransjen kan brukes i andre høyteknologinæringer.

– Jeg tenker at olje- og gassnæringen er en katalysator for innovasjon, som er med på å øke kompetansenivået i Norge. Man kan sammenligne det med rollen som romfartsindustrien spilte i USA på 60- og 70-tallet. Romfarten økte USAs innovasjonskraft og dermed landets konkurranseevne. Slik må vi også tenke i Norge. Jeg er helt sikker på at den kompetansen vi utvikler vil ha bred anvendelse andre steder, sier Lund.

Source: NRK

Published: March 1, 2013