NEWS

Sammen om klimamålene


< Back to all news

Sammen om klimamålene

Business

Category: Culture / Lifestyle

Verdens sjette største økonomi har en sentral rolle på veien mot to-gradersmålet. Statsminister Erna Solberg varslet enda tettere samarbeid da hun i dag møtte Californias guvernør Jerry Brown.

– California har tatt en viktig rolle i internasjonalt klimaarbeid under guvernør Jerry Brown, sier statsminister Erna Solberg.

Solberg roste Californias guvernør Jerry Brown for hans innsats på klimaområdet da de to møttes i statsministerboligen i Oslo i dag.

– Brown fører en ambisiøs klimapolitikk. California er i rute med å nå målet om å få sine klimagassutslipp ned på 1990-nivå innen 2020. Det er imponerende, sier Solberg.

Verdens sjette største økonomi
California, som har verdens sjette største økonomi, har undertegnet klimaavtaler med en lang rekke land, deriblant med Kina, Tyskland, Frankrike, Sør-Korea, Japan, Sverige, Nederland – og Norge.  Norge undertegnet avtalen da klima- og miljøminister Vidar Helgesen besøkte California i august i år. Avtalen omhandler økte klimaambisjoner, skog og transport.

Guvernør Brown planlegger også et større klimamøte i San Francisco neste høst. Målet er å forsterke klimasamarbeidet mellom myndigheter og ikke-statlige aktører. Klimamøtet skal styrke de internasjonale klimaforhandlingene, samt oppmuntre landenes arbeid med å oppdatere sine nasjonale bidrag under Parisavtalen.

Klimamøte i California
Bevaring av regnskogen var et viktig tema i samtalene mellom Brown og Solberg.

– Det er avgjørende for å nå målene i Parisavtalen, sa Solberg.

Brown orienterte statsministeren om neste års kilmatoppmøte i California, og Solberg lovte norsk støtte til møtet, også finansielt.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltok også på møtet, og benyttet anledningen til å invitere Jerry Brown tilbake til Oslo under Oslo REDD Exchange neste sommer.

Klima-initiativ
Som en del av sitt klimaengasjement har guvernør Jerry Brown også tatt initiativ til “Under 2 MoU-Koalisjonen”. Den har som mål å vise den store internasjonale oppslutningen om 2-gradersmålet.  Koalisjonen teller nå 176 delstater fra 35 land og 15 nasjonale myndigheter, blant dem Norge. Koalisjonen omfatter 1,2 mrd mennesker og 40 prosent av verdens bruttonasjonalproduktet.

Koalisjonens målsettinger sammenfaller med Norges innmeldte klimaforpliktelse under Parisavtalen. Den norske regjeringens klimamelding, Nasjonal transportplan og den nye klimaloven gjør at man fra norsk side er i front ambisjonsmessig i forhold til de øvrige deltakerne i U2.

Source: Regjeringen