NEWS

Røe Isaksen lader opp før tollkamp i USA


< Back to all news

Røe Isaksen lader opp før tollkamp i USA

Business

Category: Chemicals / Metals

Amerikanske handelstiltak og president Donald Trumps varslede høyere toll på aluminium og stål står øverst på agendaen når Røe Isaksen møter den amerikanske handelsministeren Wilbur Ross torsdag.

USA-reisen starter allerede mandag. Da blir det tacomiddag i New York med norske tech-bedrifter som blant annet skal diskutere etablering på østkysten eller vestkysten og hva norske myndigheter kan bidra med.

Hard virkelighet

Røe Isaksen understreker at det viktigste han har på programmet de fire dagene han er i USA, er kampen for norske eksport-arbeidsplasser.

– Vi er en liten og åpen økonomi som er helt avhengig av å handle med verden. Dersom det blir vanskeligere å selge våre varer internasjonalt, så rammer det direkte arbeidsplasser i byer og bygder landet rundt. Dette er ikke teori, men hard økonomisk virkelighet, poengterer Røe Isaksen.

Samtidig er eksporten av aluminium og stål fra Norge til USA såpass begrenset at tolltiltak overfor Norge betyr lite i amerikansk sammenheng. Dette blir likevel ikke Røe Isaksens viktigste argument.

Nær alliert

– USA har selv begrunnet handelstiltakene med sikkerhetspolitiske hensyn. Da blir vår lange historie som nære allierte viktig. Amerikanerne må se at når Norge ikke står på den midlertidige unntakslisten, så er det mange i Norge som nå lurer på om vi ikke lenger verdsettes som alliert, sier Røe Isaksen til NTB.

Han mener dette vil bidra til å få Norge unntatt fra handelsrestriksjonene.

– Jeg kommer også til å understreke at vi oppfatter forskjellsbehandlingen av Norge og EU som urimelig. Men det viktigste argumentet er å fortelle hvordan dette oppfattes som en grovt urettferdig behandling av en nær alliert, sier næringsministeren.

Verdenshandel

Et mer langsiktig mål er å argumentere for fri verdenshandel i stort. Det er en enda tøffere nøtt, vedgår Røe Isaksen.

– Jeg har ingen illusjon om at Norge alene kan utgjøre en forskjell her. Vi er tross alt en liten fisk i havet, selv om amerikanerne i hvert fall tradisjonelt har tatt hensyn til hva deres allierte mener. Og så kommer jo dette i kjølvannet av det vellykkede møtet mellom statsminister Erna Solberg og Trump i Det hvite hus, sier næringsministeren.

Hav i kongressen

Det blir også tid til en tur innom kongressen. Der skal næringsministeren også orientere om Norges satsing på havet.

– Regjeringen har løftet fram hav som en av våre viktigste satsinger, fordi havrelaterte næringer skaper jobber i hele Norge. Den norske havkompetansen er en viktig eksportvare, sier Røe Isaksen.

Source: Hegnar.no