NEWS

Roche: – Uhørt fra Beslutningsforum


< Back to all news

Roche: – Uhørt fra Beslutningsforum

Business

Category: Health

– Vi er bekymret over at norske MS-pasienter må ta til takke med legemidler som er utviklet for andre lidelser enn MS, bare fordi det er billigere, sier Roche-direktøren etter at Ocrevus fikk nei.

– Dette er en trist dag for norske MS-pasienter. Ocrevus er den første medisinen som i betydelig grad bremser utviklingen av sykdommen både innen attakkvis og primær progressiv MS, sier Rajji Mehdwan, administrerende direktør i Roche Norge, produsenten av Ocrevus.

Roche-direktøren kritiserer Beslutningsforum etter at de mandag sa nei til å innføre okrelizumab til behandling av multippel sklerose (MS).

– Det vi ser fra Beslutningsforum er uhørt, tar ikke hensyn til pasientsikkerheten, tøyer det regulatoriske regimet og gir ingen insentiver til innovasjon.

Les også: MS-leger overrasket over medisin-nei

Kritisk til utregninger
Hun peker på at sykehusdirektørene sier nei til et legemiddel som er godkjent i 68 land.

– Vi er bekymret over at norske MS-pasienter i stedet skal måtte ta til takke med legemidler som er utviklet for andre lidelser enn MS, bare fordi det er billigere.

Hun sier lederen i Beslutningsforum kommer med flere uttalelser som selskapet ikke kjenner seg igjen i, blant annet at Ocrevus vil medføre økte kostnader på om lag 200 millioner kroner.

– Dette er upresist og sterkt misvisende og det fremgår ikke hvordan dette er beregnet. For attakkvis MS (RMS) har Statens legemiddelverk konkludert med at innføring av Ocrevus ikke vil ha budsjettkonsekvenser av betydning. For primær progressiv MS (PPMS) snakker vi om en reell budsjettvirkning for helseforetakene på mellom 50 og 100 millioner, med tilbudt rabatt og uten moms, sier Mehdwan.

Read the full article HERE.

Source: Dagens Medisin