NEWS

Regjeringen: Tar sikte på å innføre dobbelt statsborgerskap fra januar 2020


< Back to all news

Regjeringen: Tar sikte på å innføre dobbelt statsborgerskap fra januar 2020

Business

Category: Business News

I fjor vedtok Stortinget regjeringens forslag om å åpne for dobbelt statsborgerskap. Kunnskapsdepartementet tar sikte på at endringene i statsborgerloven trer i kraft fra 1. januar 2020. Endringen gjør at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land.

Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som fyller vilkårene for å få et norsk statsborgerskap. Norske borgere som har mistet det norske statsborgerskapet sitt da de fikk statsborgerskap i et annet land, kan på en enkel måte få tilbake det norske statsborgerskapet sitt.

Norge måtte si opp deler av Europarådskonvensjonen av 6. mai 1963 for å kunne endre reglene. Oppsigelsen har virkning ett år fra den ble meddelt Europarådet. Norges oppsigelse ble meddelt 18. desember 2018 og vil få virkning fra 19. desember 2019.

Source: Regjeringen.no