NEWS

Regjeringen oppretter ny eksportaktør


< Back to all news

Regjeringen oppretter ny eksportaktør

Business

Category: Business News

Regjeringen vil opprette en ny eksportenhet, som skal forvalte 75 millioner kroner og sikre medvirkning og medfinansiering fra næringslivet. 

– Eksport og handel på tvers av landegrenser er helt avgjørende for verdiskapingen i Norge. Derfor oppretter vi nå en ny eksportaktør som skal koble bedriftene og virkemiddelapparatet sammen med markedsmulighetene i verden, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Høsten 2020 lanserte regjeringen eksporthandlingsplanen “For og med norsk næringsliv”. Som en del av oppfølgingen av planen satte næringsministeren ned et eksportpanel bestående av representanter fra næringslivet.

Les hele artikkelen.

Source: NTB