NEWS

Regjeringen kartlegger hvordan norsk økonomi blir rammet når EU og USA inngår handelsavtale (TTIP).


< Back to all news

Regjeringen kartlegger hvordan norsk økonomi blir rammet når EU og USA inngår handelsavtale (TTIP).

Business

Category: Trade

Etter at USA og handelsministere fra elleve land rundt Stillehavet landet handelsavtalen TTP (Trans-Pacific Partnership), har det gitt ny giv til forhandlingene om handelsavtalen mellom EU og USA, TTIP. Det får den norske regjeringen til å handle:

Næringsdepartementet skal nå konsekvensutrede hvilke følger en slik avtale får for norsk økonomi.

Klart neste år
– Det er en spesiell situasjon for Norge – her har vi en handelsavtale for et marked for 86 prosent av norsk eksport – men vi er helt utenfor forhandlingene, sier europaminister Vidar Helgesen.

Konsekvensutredningen vil først være klar i slutten av neste år.

– Anbudsprosessen sluttføres nå og selve utredningen skal snart sjøsettes, sier Helgesen.

Les hele artikkelen her

Source: Dagsavisen

Published: June 26, 2024