NEWS

PwC-undersøkelse: Dette er verdens mest innovative selskap


< Back to all news

PwC-undersøkelse: Dette er verdens mest innovative selskap

Business

Category: IP & Innovation

Googles moderselskap Alphabet passerer Apple og er nå verdens mest innovative selskap, i følge en årlig spørreundersøkelse fra PwC. Undersøkelsen har blitt utført blant toppledere i selskapene som brukte mest penger på forskning og utvikling i fjor.

Alibaba kaprer også en topp ti-plassering på listen over de mest innovative, og er med det første kinesiske selskap på listen noensinne. Amazon er på sin side det selskapet i verden som bruker mest penger på forskning og utvikling, med investeringer på over seksten milliarder dollar i det foregående året.

I følge undersøkelsen passerte de tusen selskapene som brukte mest penger på forskning og utvikling en samlet bruk på over syv hundre milliarder dollar for første gang. Investeringene er med det høyere enn noen ganger før, opp tre prosent fra fjoråret. Fra 2015 til 2016 var økningen i bruk av forsknings- og utviklingsmidler på bare 0.04%, noe som illustrerer en markant økning i viljen til å bruke penger på innovasjon.

Politisk retorikk skaper usikkerhet

Samtidig uttrykker mange av lederne bekymring for den stadig mer opphetede retorikken rundt proteksjonisme og økonomisk nasjonalisme flere steder i verden. Over halvparten av de spurte sier at en mer proteksjonistisk politikk vil ha en moderat eller betydelig innvirkning på forskningsinvesteringene til bedriften deres.

De store selskapene har drevet med forskning og utvikling utenfor hjemlandet i flere tiår – i 2015 utførte 94% av store selskaper slikt arbeid i flere ulike land. Men økt fokus på reguleringer og politikk for visumsøknader, flyt av arbeidskraft og reguleringer som styrer deling av kunnskap og teknologi får en del bedrifter til å stille spørsmål ved hvor bærekraftige slike integrerte globale innovasjonsnettverk er.

– Et år med opp- og nedturer

– Det har vært et år med opp- og nedturer for forskning og utvikling. På den ene siden har vi rekordinvesteringer, på den andre har vi en nedgang i samkjøringen av innovasjon og forretningsstrategier som vi knapt har sett før. Det er ingen tvil om at uvissheten skaper bekymringer for medium- og langtidsplaner, uavhengig av om de politiske realitetene faktisk følger den politiske retorikken, kommenterer PwCs Barry Jaruzelski i en pressemelding.

Nesten 33% av de spurte topplederne sier at de allerede har merket effekten av økonomisk nasjonalisme, gjennom at visum- og arbeidsrestriksjoner gjør å tiltrekke seg de riktige arbeidstakerne – eller å beholde dem man har – mer utfordrende. Nesten halvparten av bedriftene som har hovedkvarter i Nord-Amerika planlegger å gjøre endringer i forsknings- og utviklingsprogrammene sine i løpet av de neste to årene, som en følge av politiske endringer.

  • I 2016 økte forsknings- og utviklingsinvesteringene blant de tusen selskapene som brukte mest i verden med 0.04%, opp til 680 milliarder dollar.
  • Bruken av midler til forskning og utvikling relativt til salg økte i år til 4,5% – det høyeste tallet noensinne.
  • Usikkerhet rundt den økonomiske politikken kan være bidragsytende til at samhandlingen mellom innovasjons- og forretningsstrategier sank med 19% – noe som gjør bedrifter forsiktige når det kommer til å planlegging av innovasjonsstrategi.
  • I følge studien utkonkurrerer selskapene som er på topp ti-listen over de mest innovative selskapene på topp ti-listen over høyest forsknings- og utviklingsforbruk, både når det kommer til vekst, inntjening og markedsverdi.
  • Etter sterk vekst i mange år gikk kinesiske selskapers forsknings- og utviklingsinvesteringer ned med 3,3%. 80% av landets investeringer på området ble i 2015 utført av selskaper med hovedkvarter i andre land, noe som kan gjøre landet sårbart i dagens politiske klima.

Source: Innomag