NEWS

Pressemedling: Coca-Cola tar grønt grep: Går til 100 % resirkulert plast i alle flasker produsert i Norge


< Back to all news

Pressemedling: Coca-Cola tar grønt grep: Går til 100 % resirkulert plast i alle flasker produsert i Norge

Business

Category: Business News

Coca-Cola i Norge har siden 2010 satset på resirkulert og fornybar plast og i dag består alle flasker vi tapper lokalt av 25 prosent resirkulert plast. I dag annonserer vi at vi tar vi steget fullt ut.

Fra og med mars/april neste år vil alle flaskene vi produserer i Norge være laget av 100% resirkulert plast. 

Når vi går til det skrittet å gå over til 100 % rPET i vår norske portefølje, er det fordi vi ønsker å bidra til det grønne skiftet gjennom å få flere til å velge en resirkulert flaske. Dette vil redusere det totale klimaavtrykket og et viktig bidrag på veien mot en sirkulær verdikjede for drikkevareemballasje i Norge.

Norge som satsingsland

Endringene i Norge er del av Coca-Colas internasjonale bærekraftstrategi. Målet er at selskapet globalt skal samle inn igjen hver eneste flaske som selges innen 2030. Coca-Cola i Vest-Europa lanserte i 2019 målet om at alle flasker som selskapet produserer i markedene skal lages av 100 prosent resirkulert eller fornybar plast, og at man skal oppnå 50% rPET-andel i 2023. Tidligere har Coca-Cola i Sverige gått over til 100% rPET. I dag blir Norge, sammen med Nederland, de to neste markedene der Coca-Cola går over til 100% resirkulert plast (rPET) i alle flasker som er produsert lokalt.

Norge har med sitt pantesystem gode forutsetninger for å lede an i overgangen til bruk av mer resirkulert plast. Vi har verdens kanskje beste system for panting, som driftes av Infinitum. Det velutviklede pantesystemet og nordmenns sterke ønske om å bruke det, sammen med endringer som den vi nå gjennomfører, betyr at målet om en sirkulær økonomi for plast er mer oppnåelig her enn kanskje noe annet sted i verden. Som en stor aktør har vi et ansvar for å bidra til denne utviklingen, og det er det vi nå gjør.

Går foran i det grønne skiftet

Plast er en klimaeffektiv form for emballasje når den samles inn og brukes på nytt. Overgangen til 100% rPET betyr en årlig reduksjon i bruken av ny plast med 4 300 tonn (75 %), og i klimautslippene fra flaskeproduksjonen med 25 %. De nye flaskene skal pantes som før.

Vi håper at vår overgang til 100 % resirkulert plast er et løft som kan bidra til målet om en norsk sirkulær økonomi for plast; et lukket kretsløp der all norsk plast til drikkevareemballasje samles inn og gjenvinnes. Gjennom samarbeid med myndighetene, bransjens egen innovasjon og tekniske løsninger kan norsk drikkevareindustri gå foran i det grønne skiftet og omstillingen mot en sirkulær økonomi.

Bærekraftig bruk av fornybare og grønne ressurser fordrer ofte virkemidler som gir næringslivet incentiver til å ta klimavennlige valg. Slik det norske avgiftssystemet for drikkevareemballasje er innrettet i dag, gir myndighetene ingen insentiver for å skifte til en mer klimavennlig emballasje, slik Coca-Cola nå gjør. Returselskapet Infinitum og Bryggeriforeningen har lenge anbefalt å innføre en insentivavgift for drikkevareemballasje som erstatter dagens grunnavgift på engangsemballasje, noe som kan gi næringslivet et insentiv til å velge resirkulert plast.

For mer info ta kontakt med:

Per Hynne, kommunikasjondirektør, phynne@ccep.com, 95136322

Tord Bergesen, myndighetskontakt, tbergesen@ccep.com, 91812188

Source: Coca-Cola European Partners Norway

Published: September 7, 2020