– Norge har hele tiden arbeidet for et kompromiss i WTO og har fortsatt dette arbeidet nå som leder for Trips-rådet. Det er veldig positivt at USA nå signaliserer at de vil engasjere seg for å finne en løsning som er mindre vidtrekkende enn forslaget som opprinnelig lå på bordet, og som det var stor uenighet om. Dette vil kunne bli et begrenset og målrettet tiltak for å unngå at patenter er en mulig flaskehals. Men vi må fortsatt arbeide for å løse utfordringene knyttet til teknologioverføring, oppbygging av kompetanse og investeringer i produksjonskapasitet, sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Read full article.