NEWS

Oppdrettsnæringen vil bruke big data mot lakselus


< Back to all news

Oppdrettsnæringen vil bruke big data mot lakselus

Business

Category: IP & Innovation

Håpet er at datamaskiner kan bidra til å løse lakselusutfordringen.

– Det finnes utrolig mye data om oppdrettsnæringen. Selv samler den inn informasjon om miljø, fôr, produksjon og slakt, i tillegg til at det er data fra systemene rundt, som forskningsmiljøer og offentlige databaser, sier Einar Wathne.

Han er sjef for Cargills fiskefôrvirksomhet og styreleder i NCE Seafood Innovation Cluster.

– Teknologien har tatt nye skritt. Maskinene lærer seg selv å forstå sammenhengen i dataene, sier Wathne.

Fredag skal styret i NCE Seafood Innovation Cluster bestemme om de skal gå for et pilotprosjekt kalt «Aqua Cloud». Der skal relevante data om og fra oppdrettsnæringen samles i en felles database som skal gi helt ny kunnskap, blant annet om lakselus.

IBM er med

Ideen oppstod for et års tid siden, og i fjor høst diskuterte næringen temaet nærmere.

Den marine klyngen har blant annet fått IBM med på laget.

– Vi må finne en måte å samle dataene i en stor pool, slik at maskinene kan lete etter sammenheng. Det er et stort potensial til å hente ut ny kunnskap, sier Cargill-direktøren.

Wathne mener at utgangspunktet for å lykkes er godt.

– Vi har et stort forsknings- og kompetansemiljø, og det er en stor interesse for å ta tak i den store utfordringen lakselus er, sier han.

Source: Sysla