NEWS

Ole Jesper Dahlberg i Thermo Fisher: Typisk norsk å bryte regler – i fellesskap


< Back to all news

Ole Jesper Dahlberg i Thermo Fisher: Typisk norsk å bryte regler – i fellesskap

Business

Category: Culture / Lifestyle

Ole Jesper Dahlberg (47) i Thermo Fisher mener norske kunnskapsbedrifter er ekstra spennende, fordi kulturen tillater dem å bryte regler. Nå er hans norske lederstil ønsket i California.

 Dere forsker og utvikler mikroskopiske kuler som brukes i diagnostisering og kreftbehandling over hele verden. Hva kjennetegner en norsk kunnskapsbedrift som den du leder?

– Norske kunnskapsbedrifter er ekstra spennende fordi vi har en sterk kultur for teamarbeid, men også en kultur for å bryte regler dersom det er til kunders og bedriftens beste. I utlandet er det større hierarki, hvor medarbeiderne alltid gjør som sjefen sier. Her hjemme, derimot, kan forskerne og utviklerne våre gjerne finne på å gjøre noe annet enn det vi er blitt enig om, fordi de underveis i arbeidet har kommet frem til noe de mener er mer gunstig. Det er bra. Utviklingen går raskere når man tør å prøve, og det er avgjørende for å kunne være i front internasjonalt.

Dere har en uttalt filosofi om hverdagsledelse, hva legger du i det?

– Vi er 100 prosent avhengig av kvalitet. Går det galt, kan konsekvensene være at liv går tapt. Noe av det som har gitt best resultater, er at alle team starter dagen med et 20 minutters morgenmøte for å diskutere oppgaver og utfordringer. På den måten får alle våre 200 medarbeidere være med å påvirke. Er det noe som ikke løses i teammøtene, løftes det opp til neste nivå – vi har fire slike nivåer. Men det meste løses av teamene selv. Det er i alle fall sjelden noe kommer på mitt bord, og dette er hverdagsledelse i praksis.

– Dere er en del av et amerikanskeid konsern, og nå er du på vei til en ny topplederjobb i selskapet deres i California. Hva er det de har lagt merke til og som de liker?

– De ser at bedriften i Norge går godt og liker måten den er blitt ledet på. Nå har de bedt meg ta en større rolle i California for å bruke min lederstil på en global innovasjonssatsing, og det er en stor tillitserklæring. Den norske avdelingen blir fortsatt under min divisjon, og jeg er glad for at jeg kan følge dem videre. Som leder er jeg opptatt av involvering og positiv energi på arbeidsplassen, og legger til rette for at talentene skal få utviklet seg, samtidig som de skal utvikle andre. Vi er alle på en reise, ikke bare faglig, men som mennesker og kolleger.

– Men det blir kanskje andre hensyn å ta på den andre siden av Atlanterhavet?

– Ja, for selv om vi har hatt et fantastisk godt år i 2017 i Norge, har det vært med et lokalt team med konsentrert business, og jeg har til tider vært selvsentrert. Med en høyere stilling opp i det amerikanske systemet blir det ekstra viktig å forstå politikken og huske på at man er en del av et konsern med 65.000 ansatte. Nå får jeg mer ansvar for å se helheten i selskapet og vise vilje til å gjøre andre gode. Avgjørelsene skal være til selskapets beste, utover min egen business. Samtidig velger den amerikanske ledelsen å hente inn ikke-amerikanske ledere for å gjøre selskapet mer globalt og diversifisert, og jeg håper at jeg kan være med å bidra til at den norske helseindustrien kommer tydeligere frem.

Source: Dagens Næringsliv