NEWS

Økt motstand mot TTIP


< Back to all news

Økt motstand mot TTIP

Business

Category: Trade

Handel og TTIP er blitt en av valgkampens viktigste temaer.

Venstresidens Bernie Sanders og republikanernes Donald Trump har en viktig ting til felles: Begge er mot handelsavtalene president Barack Obama er i ferd med å forhandle fram, og begge har heist handelspolitikk høyt opp på den amerikanske politiske agendaen.

Hvis Sanders eller Trump skulle vinne presidentvalget, tyder alt på at de pågående forhandlingene med EU om the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) vil dø en rask død.

Outsidernes suksess i valgkampen har gitt økt oppmerksomhet rundt de pågående TTIP-forhandlingene, som etter planen skal bli ferdig før året er omme. Den 13.-runden med TTIP-forhandlinger har denne uka funnet sted i New York.

Motstanden mot handelsavtaler er økende i USA, sier Dean Baker, grunnlegger av Center for Economic and Policy Research.

– Folk har en følelse av at handel ikke har fungert for flertallet, og det er sant. Konsekvensen av handel de siste tre tiårene har vært å redistribuere inntekt oppover, sier Baker.

Han forklarer hvorfor: Etterspørselen etter manuelt arbeid har gått kraftig ned, noe som har ført til lavere lønninger for lavt utdannede arbeidere. Det er fortsatt flere arbeidere uten høyere utdanning enn arbeidere med høyere utdanning i USA. Budskapet om at flere vinner enn taper på handelsavtalene er dermed lite overbevisende, sier Baker.

Source: Dagsavisen