Samtidig foreslår regjeringen å øke kvoteprisgulvet fra 200 kroner til 375 kroner. Dette innebærer at industrien kun får støtte for den delen av kvoteprisen som overstiger 375 kroner.

– Forutsigbarhet rundt ordningen er viktig. Vi ønsker derfor god dialog med industrien med mål om å finne en langsiktig løsning for ordningen som både sikrer forutsigbarhet for dem og økonomisk bærekraft for staten, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Justeringene i ordningen skal bidra til at utgiftene blir mer håndterbare for staten. Regjeringen vil gå i dialog med industrien om fremtidige rammer i CO2-kompensasjonsordningen for å holde ordningen forutsigbar og kostnadene for staten nede.

Regjeringen vil samtidig fortsette dialogen om endring av ordningen, slik at den bidrar med utslippsreduksjoner og/eller energieffektivisering i tråd med Stortingets anmodningsvedtak. Basert på denne dialogen, vil regjeringen foreslå en langsiktig løsning for ordningen.

– Vi vet at ordningen kan bidra med betydelige utslippsreduksjoner i industrien og at flere andre EU-land har innført ulike former for klima- og energikrav i sine ordninger. Det er viktig at ordningen bidrar til å gjøre industrien mer robust møtet med lavutslippsamfunnet. Vi ønsker å fortsette dialogen med industrien om dette temaet, sier Eide.

Read full article here.