NEWS

OHF: Oppfordring til handelslekkasje!


< Back to all news

OHF: Oppfordring til handelslekkasje!

Business

Category: Food & Beverage

I statsbudsjettenigheten mellom de borgerlige partiene ble Høyre, Frp, Venstre og KrF enige om å øke sjokolade- og sukkervareavgiften med 83 prosent. Både Høyre og Fremskrittspartiet har tidligere lovet å fjerne sukkeravgiften – bare de kom i regjering. Også avgiften på alkoholfrie drikkevarer økes. Her er økningen på rundt 42 prosent.

– Dette er et eksempel på politisk kortsiktighet som rammer Norges største private næring, sier Jon Anders Henriksen, konst. administrerende direktør i OHF.

– Dagligvarehandelen blir bedt om å gi politikerne nærmere to milliarder kroner ekstra i avgifter, og det er klart dette vil føre til negative konsekvenser for norske arbeidsplasser og økt grense- og netthandel.

Nordmenn brukte 14,9 milliarder kroner på grensehandel de siste 12 månedene (SSB). Handel fra utenlandske nettbutikker var på ca 9 milliarder. Virke har uttalt at Norge taper 6 000 arbeidsplasser som følge av en tollfri grense på 350 kroner.

Ønsker politikerene virkelig at disse tallene skal bli enda større? Dette vedtaket er en gavepakke til de som selger sukkerholdige varer på nett, og rett over grensen. Hvis man vil begrense sukkerforbruket må man gjøre det med tiltak som ikke gjør det mindre lønnsomt å drive butikk i Norge. Vi er allerede godt i gang med samarbeidsavtalen mellom dagligvarehandelen, produsentene og myndighetene som ble inngått i høst. Nå kommer  dette vedtaket plutselig, helt  uten dialog med næringen.

 Trude Novak, butikksjef i Bunnpris Båstad og medlem i OHF Dagligvaregruppen, har tre butikker Østfoldregionen. Hun sier at for dem som ligger så nære svenskegrensen, vil dette få dramatiske konsekvenser.

 – Staten oppfordrer på denne måten til handel av sukkerholdige varer i Sverige. Dette kommer til å skape flere svenske arbeidsplasser og tapte skatteinntekter i Norge, noe som neppe er hensikten, fortsetter hun.

29,3 prosent av grensehandelen i Norge var ifølge SSB’s undersøkelse fra handlende bosatt i Oslo og Akershus. Svensk Handels undersøkelse av grensehandelen til Norge opererer med langt høyere tall for samlet grensehandel enn det som fremkommer i SSB’s undersøkelse.

OHF arbeider for forutsigbare og stabile vilkår for handelsnæringen. For ofte bestemmer politikere skatter, avgifter og regler som hverken er konsekvensutredet eller følger en plan for å styrke konkurransekraften til vår næring. Gjennom årene vi sett mange eksempler på  lite gjennomtenkte vedtak, blant annet økt momsfritak ved netthandel, søndagsåpne butikker og transportavgifter. Stortinget og norske politikere oppfordres til å tenke på hvordan de kan styrke norske bedrifters konkurranseevne, og ikke la handelen sitte igjen med svarteper i forhandlinger mellom partiene.

Source: