NEWS

Nytt gigantmarked


< Back to all news

Nytt gigantmarked

Business

Category: Trade

Gjennom en frihandelsavtale vil EU og USA gjenvinne førersetet i internasjonal handel. I år blir det fart i forhandlingene. Her er et grunnkurs i TTIP.

TTIP er forkortelsen for Transatlantic Trade and Investment Partnership, uttales T(i)tip. EU og USA ønsker en frihandelsavtale, og at det med den skal bli lettere for aktører på begge siden av Atlanterhavet å operere i den andres marked. Målet er økt økonomisk vekst.

Nylig var 8. forhandlingsrunde ferdig. Delegasjonene fra begge parter har fått et tupp bak av sine oppdragsgivere, det vil bli mer fart i forhandlingene i år. Nye runder er avtalt i april og juli.

Så, konkret, hva handler det om?

Å fjerne toll mellom kontinentene er viktig, men neppe det viktigste. Det er få områder, i alle fall i de sektorene man ønsker mer handel, der tollen er høy. Forenkling og harmonisering av regelverk knyttet til import, eksport, investeringer og standarder blir viktigere. Dette vil gi betydelige effektiviseringsgevinster.

Grovt sett kan vi dele TTIP i to hovedområder: markedsadgang og regler/byråkrati.

Les hele artikkelen HER.

Source: VG

Published: February 3, 2015