NEWS

Ny MS-medisin kan bli innført mandag


< Back to all news

Ny MS-medisin kan bli innført mandag

Business

Category: Health

Etter flere utsettelser skal Beslutningsforum mandag avgjøre om MS-medisinen okrelizumab (Ocrevus) kan tas i bruk ved norske sykehus.

I januar i år ble okrelizumab (Ocrevus) godkjent til behandling av både attakkvis og progressiv multippel sklerose (MS) i Norge, men myndighetene har nølt med å ta legemiddelet i bruk.

Statens legemiddelverk (SLV) ferdigstilte sine hurtige metodevurderinger av legemiddelet i vår, men fagdirektørene i Bestillerforum har brukt lang tid på å forberede saken for sykehusdirektørene i Beslutningsforum, som skal ta den endelige avgjørelsen. Det var forventet at legemiddelet skulle vært tatt opp på Beslutningsforums siste møte før sommeren, men saken har blitt skyvet på flere ganger.

Fagfolk håper på godkjenning
Mandag 22. oktober er imidlertid Ocrevus ført opp på sakslisten til Beslutningsforum, sammen med åtte andre legemidler og metoder.

– Det er positivt at de endelig gjør denne vurderingen. Tiden er overmoden for at legemiddelet kan bli tatt i bruk. Det er godkjent i Sverige og Danmark, så i Norge er man på etterskudd, sier overlege og nevrolog Øivind Torkildsen ved Haukeland universitetssjukehus.

Både produsenten, fagfolk og pasienter har i lang tid etterlyst legemiddelet.

– Jeg håper okrelizumab blir godkjent både for attakkvis og progressiv MS hvor det er tegn til inflammasjon. Det å ha tilgang til alle medikamentene som registrert er viktig for at vi skal kunne velge riktig medikament til den enkelte, sier Elisabeth Celius Gulowsen, overlege ved nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus.

Okrelizumab har dokumentert effekt, men prisen er høy og «sannsynligvis i øvre sjikt av det som kan anses som kostnadseffektiv behandling», ifølge en metodevurdering fra SLV. Samlet vil det koste sykehusene 273 til 325 millioner kroner å ta okrelizumab i bruk for pasienter med primær progressiv MS, ifølge analysen fra SLV. Roche har tilbudt en rabatt, men størrelsen på denne holdes hemmelig.

Source: Dagens Medisin