NEWS

NUPI leder TTIP-prosjekt


< Back to all news

NUPI leder TTIP-prosjekt

Business

Category: Trade

Sammen med flere andre forskningsmiljøer skal NUPI analysere konsekvensene en frihandelsavtale mellom EU og USA kan få for Norge.

NUPI vil sammen med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet analysere virkningene for Norge av TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership.

Prosjektet har et budsjett på tre millioner kroner og ble utlyst av Nærings- og fiskeridepartementet med frist i februar. Et konsortium ledet av NUPI er nå tildelt oppgaven.

Hvor står Norge?

TTIP reiser spørsmål om hvordan Norge som et lite land kan henge med i det internasjonale kappløpet om frihandelsavtaler, og om norsk landbruk må liberaliseres dersom vi skal oppnå de frihandelsavtaler vi trenger for å ivareta norske eksportinteresser. 22. februar begynte tolvte forhandlingsrunde om avtalen i Brüssel, men det er likevel usikkert når en avtale kan forventes å være i havn.

– Norge har siden andre verdenskrig sittet øverst ved bordet i internasjonal handelspolitikk. Med TTIP må vi vente på gangen, og prosjektet er derfor ikke bare om TTIP, men om Norges handlingsrom i den nye handelspolitikken, sier prosjektleder Arne Melchior ved NUPI.

Prosjektet vil med andre ord gi et viktig innspill i debatten og beslutningene on Norges veivalg.

– Når oljen tar slutt blir eksport fra andre næringer viktigere, og prosjektet vil belyse hvordan handelspolitikken påvirker verdiskapning og produktivitet i framtida, som grunnlag for Norges handlingsvalg, sier Melchior.

Source: NUPI

Published: April 16, 2024