NEWS

Går inn for nullsalg av bensin- og dieselbiler


< Back to all news

Går inn for nullsalg av bensin- og dieselbiler

Business

Category: Automobile / Transport

Gruppemøtene i Høyre, Frp, KrF og Venstre banket onsdag gjennom en banebrytende enighet om energimeldingen som olje- og energi­minister Tord Lien la frem i april, hvilket inkluderer at det ikke skal selges nye bensin- eller dieselbiler fra 2025. 

– Nå er det ikke lenger bare en kraftmelding, men en klima­melding, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

– Vi har lagt til en ny dimensjon, sier Frps Øyvind Korsberg.

Han og Frp i energi- og miljø­komiteen omfavner nå Parisavtalen, som for Norge og EU betyr 40 prosent reduksjon i klimautslippene innen 2030, og hevder avtalen «gjelder for folk flest» og at «vi kjører til Paris med null- og lavutslipp».

«Positive virkemidler»

Konkret er partiet blitt enig med Høyre, KrF og Venstre om at «regjeringen i forslaget til Nasjonal Transportplan for 2018–2029 fastsetter måltall for antall lav- og null­utslippskjøretøy, herunder personbiler, varebiler, busser og tunge kjøretøy i 2025 som følger vedtatte klimamål og det teknologiske potensialet fra fagetatene».

Det avgjørende her er henvisningen til måltall og fagetater. For Frp slutter seg dermed til transportetatene som blant annet sier at «Etter 2025 skal nye privatbiler, bybusser og lette varebiler være nullutslippskjøretøy – Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser, 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy.»

– Det blir bare salg av nullutslippsbiler i 2025, sier Elvestuen.

Frps Korsberg er enig:

– Ja, når vi bruker positive virkemidler som gjør at forbrukeren får gode valgmuligheter, går det i den retningen, særlig når Enova skal rulle ut ladestasjoner for hydrogen.

Source: Dagens Næringsliv