NEWS

Norske aktører signerer historisk erklæring for å bevare digital tillit


< Back to all news

Norske aktører signerer historisk erklæring for å bevare digital tillit

Business

Category: Government

12. november møttes verdens ledere i Paris for å markere 100-års jubileet for slutten av første verdenskrig. Samtidig markertes starten på et nytt internasjonalt samarbeid. For første gang i historien går statsoverhoder, organisasjoner og næringsliv sammen for å styrke sikkerheten i det digitale rom. Målet er å bygge en felles front i møte med nye digitale trusler og sårbarheter.

Erklæringen heter the Paris Call for Trust & Security in Cyberspace. Ved å signere erklæringen forpliktes aktørene til å samarbeide og hjelpe hverandre for å møte trusler i det digitale samfunnet, og etterfølge de felles normene satt for å beskytte sivile, kritisk infrastruktur og verdensøkonomien.

Microsoft jobber daglig for å stoppe nettangrep og har signert erklæringen, men selskapet er ikke alene om det. Nylig har også Telenor ASA, IKT-Norge, Abelia, AmCham Norge og Business Peace Foundation signert the Paris Call for Trust & Security in Cyberspace.

– De digitale truslene er grenseløse, og de mest alvorlige cyberangrepene mot nasjonal kritisk infrastruktur i Norge utføres langt utenfor våre landegrenser. Dette oppropet er en start på veien mot et styrket internasjonalt samarbeid om digital sikkerhet, både for Telenor i Norge og for våre internasjonale virksomheter. Myndigheter kan møte cybertrusler alene like lite som de alene kan bekjempe klimautfordringene. Når digitale sårbarheter blir felles, trengs samarbeid som involverer virksomheter, sivilsamfunn og myndigheter sier Hanne Tangen Nilsen, sikkerhetsdirektør i Telenor Norge.

– Antall statlige angrep øker og setter demokratiet under press. Alle har et ansvar, inkludert oss teknologiselskaper. Myndighetene alene klarer ikke beskytte de sivile. Som utviklere av teknologi, operatører og eiere av digital infrastruktur må vi ta ansvar for vår egen og våre kunders sikkerhet, og effektivt håndtere cyberangrep. Milepælen ved dette internasjonale Paris Call initiativet er at alle aktørene nå sitter rundt samme bord, og er enige om noen felles prinsipper for å styrke tillit og sikkerheten i det digitale rom, sier Kristine Beitland, direktør for myndighetskontakt i Microsoft Norge.

Voldsom øking i cyberangrep verden over

I fjor ble rundt en milliard mennesker offer for cyberangrep eller nettkriminalitet. Hele 74 prosent av verdens selskaper forventer å bli hacket hvert år (kilde: isaca.org). Det økonomiske tapet av cyberkriminalitet er anslått å nå tre billioner dollar innen 2020. Selv om disse økonomiske tapene vokser, overskygges de av en ny og mer omfattende trussel som cyberangrep mot nasjoner og politiske institusjoner.

– Myndigheter verden over må bli flinkere til å invitere næringslivet inn. Vi må gi ros til franske myndigheter som nå endelig inviterer teknologiaktørene og næringslivet til bords. For utfordringene i det digitale rom er grenseoverskridende på tvers av land, bransjer, sektorer og virksomheter. Vi må gå sammen for å beskytte sivile i ett av verdens mest digitale land, og derfor støtter flere norske aktører initiativet. The Paris Call for Trust & Security in Cyberspace er for oss en milepæl i arbeidet for fred i det digitale rom, forteller Beitland.

Investerer massivt i sikkerhet

Microsoft investerer mer enn 8 milliarder norske kroner hvert åri sikkerhet. Selskapet har blant annet en egen avdeling, Digital Crimes Unit, og til sammen 3500 ingeniører som jobber med avansert analyse for å bekjempe og etterforske sikkerhetstrusler daglig.

– Vi er på 24 timer i døgnet året rundt, og har et unikt innblikk i trusselbildet med kapasitet til å handle. Vi deler det vi erfarer, også med norske myndigheter. For sikkerhet er et felles ansvar, og alle gode krefter må ikke bare finne hverandre – men tas i bruk, avslutter Beitland.

Source: Microsoft