NEWS

Norsk teknologi bak blodkreftgjennombrudd


< Back to all news

Norsk teknologi bak blodkreftgjennombrudd

Business

Category: Pharmaceutical

Norge seiler opp som en foregangsnasjon innen kreftbehandling. I 2013 sto norske forskere bak et internasjonalt gjennombrudd med sin radioaktive kreftmedisin. Nå er det et norsk selskap som har vært avgjørende i enda et gjennombrudd.

I desember 2013 la forskere ved Universitet i Pennsylvania frem oppsiktsvekkende resultater for en ny medisin mot akutt lymfatisk kreft (ALL), en alvorlig form for blodkreft, som først og fremst rammer barn mellom 0 og 14 år.

Source: VG

Published: June 25, 2024