NEWS

Norsk Olje & Gass’ Investeringsprognose: Vil Øke Mot 2020


< Back to all news

Norsk Olje & Gass’ Investeringsprognose: Vil Øke Mot 2020

Business

Category: Energy

Norsk olje og gass’ ferske investeringsprognose viser at aktiviteten i olje og gass tar seg opp. Investeringsbunnen nås i 2018 og investeringene vil stige mot 2020.

SE PRESENTASJONEN FRA FREMLEGGELSEN HER

Økte investeringer skyldes en lang rekke nye prosjekt som nå blir startet. Det må gjøres nye funn for å unngå fall i investeringene fra 2021 og utover.

Mer for mindre
Anslaget for 2018 viser en liten nedgang fra 151 milliarder i 2017 til 143 milliarder. Deretter vil det stige til 2020.

– Aktivitetsnivået på norsk sokkel ventes å øke til neste år. Når de samlede investeringene likevel blir lavere skyldes det at industrien har lykkes med å redusere kostnadsnivået. Vi får mer for mindre, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Aktiviteten flyttes nordover
For første gang presenterer Norsk olje og gass prognoser fordelt på havrådene Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

– Det mest interessante er at en stadig større andel av investeringene skjer med utgangspunkt i vår nordligste landsdel. Fra 4 prosent i 2017 til 15 prosent i 2021 og 2022, sier Schjøtt-Pedersen.

Bekymring på lang sikt
Investeringene ventes å øke fra 2018 til 2020. Men i 2021 og 2022 indikerer prognosen et fall i investeringsnivået. Disse årene preges av en betydelig grad av usikkerhet, men de gir en tydelig indikasjon.

– Det er grunn til bekymring over de langsiktige prognosene. Vi ser at det er behov for mer aktivitet lenger frem i tid. De neste store prosjektene mangler. Derfor er det viktig at politikerne sikrer tilgang til nytt areal og rammebetingelser som gjør norsk sokkel konkurransedyktig, sier Schjøtt-Pedersen.

Kontaktperson: Anders Robertsen Høgalmen, tel 452 53 515

Norsk olje og gass’ investeringsprognose i mrd. 2017-kroner

År 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 151,0 143,3 153,0 159,4 136,6 111,3


Prognose fordelt på havområder

År Nordsjøen Norskehavet Barentshavet
2017 76,4 % 19,5 % 4,0 %
2018 71,6 % 21,1 % 8,0 %
2019 69,3 % 24,5 % 11,0 %
2020 68,6 % 18,4 % 13,0 %
2021 76,8 % 8,4 % 15,0 %
2022 77,9 % 6,5 % 15,0 %

Source: Norsk Olje og Gass