Begrunnelsen for utnevnelsen er Røttingens innsats for å stimulere til innovasjon for å møte store folkehelsebehov. Akademiet trekker særlig frem Røttingens innsats i etableringen av vaksineutviklingskoalisjonen Cepi med hovedkvarter i Norge. Koalisjonen har som mål å bidra til at verden raskere får tilgjengeliggjort medisiner og vaksiner, når det oppstår sykdomsepidemier, og har vært sentral i den globale covid-19 pandemibekjempelsen.

Read full article.